ธนาคารไทยพาณิชย์

เผยโฉมต้นแบบ เครื่องฝากเหรียญ อัตโนมัติ พร้อมโอนเข้าบัญชี ครั้งแรกในประเทศไทย

Home / IT News / เผยโฉมต้นแบบ เครื่องฝากเหรียญ อัตโนมัติ พร้อมโอนเข้าบัญชี ครั้งแรกในประเทศไทย

ดิจิทัล เวนเจอร์ส ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เผยโฉมต้นแบบ เครื่องฝากเหรียญ อัตโนมัติที่พร้อมโอนเข้าบัญชีธนาคาร, เติมเงินโทรศัพท์มือถือ, เชื่อมต่อระบบ e-wallet หรือแม้แต่บริจาคเข้าหน่วยงานต่างๆ เป็นเครื่องแรกในประเทศไทยภายในงาน Money Expo ครั้งที่ 17 เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้ พร้อมสำรวจข้อแนะนำ และคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมสำหรับนำมาใช้จริงที่ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้มาเข้าชมงาน

จากการสำรวจในปี 2560 โดยกรมธนารักษ์ พบว่าปัจจุบันมีเงินเหรียญอยู่ในระบบการเงินไทยเป็นจำนวนกว่า 29,000 ล้านเหรียญ หรือกว่า 50,000 ล้านบาท และมีเหรียญมากกว่า 10% ที่สูญหายไปจากระบบ จากพฤติกรรมต่างๆ เช่น สะสมเหรียญไว้ที่บ้าน หรือไม่นิยมพกเหรียญ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน การนำเหรียญไปฝาก หรือแลกธนบัตรที่ธนาคารทำให้ลูกค้า และธนาคารนั้นๆ ต้องเสียเวลาจากการนับเหรียญจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการคิดค่าธรรมเนียมในการนับเหรียญอีกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้หลายๆ ประเทศมีการคิดค้น และนำเครื่องฝากเหรียญอัตโนมัติมาใช้กันแล้ว

หลังจากนี้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส จะนำข้อแนะนำ คำติชมจากผู้บริโภคมาปรับปรุง พัฒนาต้นแบบเครื่องฝากเหรียญอัตโนมัตินี้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก่อนจะนำเสนอต่อธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยภายในปี 2560 นี้ เพื่อขออนุมัติการนำไปให้ผู้บริโภคได้ใช้จริงต่อไป