MFEC Group เปิดตัวกิจกรรมสานสัมพันธ์ 8 บริษัทในเครือ “One Team One Goal Kickoff”

Home / IT News / MFEC Group เปิดตัวกิจกรรมสานสัมพันธ์ 8 บริษัทในเครือ “One Team One Goal Kickoff”

เมื่อวันที่ 20 พ.ค ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ในฐานะผู้นำให้บริการด้านไอทีของไทย ภายใต้ภาพลักษณ์ใหม่ในนาม “ MFEC GROUP” ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 8 บริษัทในเครือ “One Team One Goal” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายเทคโนโลยีชั้นนำ ซึ่งหากพูดเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น  ATM SIM และระบบบัตรผ่านทาง Easy Pass ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานของบริษัทไอทีไทย พัฒนาโดยคนไทย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซีฯ ภายใต้การนำของคุณอดิเรก ปฎิทัศน์ ประธานกรรมการบริหาร  และคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่

และในวันนี้  MFEC GROUP ได้เปิดตัวบริษัทในเครือทั้ง 8 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน),  บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท ซอฟต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด,  บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด, บริษัทโมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท พรอมท์นาว จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด และบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด เพื่อผนึกกำลังในการสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจไอที สัญชาติไทย โดยเชื่อมั่นว่าหลังการควบรวมครั้งนี้ “บริษัทไอทีไทยจะสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะสร้างซอฟต์แวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติแต่อย่างใด”

KNO (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จาก PromptNow

เกมส์แก๊งค์ซ่าส์ เกมส์ออนไลน์จาก AIM

ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด