doodle google เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

Google เปลี่ยนภาพ Doodle เฉลิมฉลองอาจารย์ เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

Home / IT News / Google เปลี่ยนภาพ Doodle เฉลิมฉลองอาจารย์ เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

เป็นที่รู้กันว่าทาง Google จะเปลี่ยนภาพ Doodle เป็นตามวันสำคัญต่างๆ ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไป และวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ ทาง Goolgle ได้เปลี่ยนภาพ เพื่อเฉลิมฉลองให้อาจารย์ เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – แกะสลักเครื่องสด)

สำหรับแตงโมในมือของอาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์แล้ว มันไม่ใช่แค่ผลไม้ดับกระหายในหน้าร้อนเท่านั้น แต่มันคืองานศิลปะ

อาจารย์เพ็ญพรรณใช้มีดแกะสลักเปลี่ยนโฉมแตงโมให้กลายเป็นหงส์ที่สง่างาม เปลี่ยนมะม่วงดิบเป็นกระต่ายน้อย และมันฝรั่งให้เป็นฝูงเป็ด  อาจารย์มักแกะสลักแนวธรรมชาติที่บ่อยครั้งจะรังสรรค์กอบัวจากอาหารธรรมดาๆ เช่นหัวเผือก หัวมันหรือกระเทียม งานแกะสลักที่ละเอียดอ่อนของอาจารย์จะเป็นศูนย์รวมสายตาบนโต๊ะอาหารและเครื่องถ้วยจานชามสวยงามต่างๆ

งานฝีมือของอาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ได้รับการยอมรับอย่างสูง โดยครั้งหนึ่งอาจารย์มีโอกาสแกะสลักดอกมะลิ 500 ดอกจากหัวแห้วสำหรับงานพระราชพิธีสมรส และแกะสลักมะพร้าว 250 ลูกเป็นโถเครื่องประกอบบนโต๊ะเสวยสำหรับงานพระราชทานเลี้ยงอย่างวิจิตรบรรจง

อาจารย์เพ็ญพรรณได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – แกะสลักเครื่องสด) ประจำปีพ.ศ. 2552 ในวันศิลปินแห่งชาติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เมื่อมีอายุได้ 83 ปี

เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสามารถและคุณูปการที่อาจารย์เพ็ญพรรณมีให้ต่อวงการทัศนศิลป์ของประเทศไทย Doodle ในวันนี้จึงนำเสนอแรงบันดาลใจจากหนังสือมากมายของอาจารย์เพ็ญพรรณรวมถึงหนังสือ ศิลปการแกะสลักผักและผลไม้