Gmail อีเมล์

Gmail จะเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript อย่างเป็นทางการ 13 กุมภาพันธ์นี้

Home / IT News / Gmail จะเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript อย่างเป็นทางการ 13 กุมภาพันธ์นี้

Gmail ประกาศมาตรการเตรียมปิดกั้นไฟล์แนบนามสกุลต่างๆ อาทิ .exe, .msc. .bat และ .vb รวมทั้ง .js หรือไฟล์ Javascript เพื่อการยกระดับการป้องกันการแพร่กระจายของ malware หรือ ransomware ที่จะส่งผลต่อคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ใช้เผลอคลิกเข้าไปเปิด โดยจะเริ่มบังคับใช้จริงตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 นี้

สำหรับโดยตัวไฟล์ JavaScript นั้นจริงๆ แล้วไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใด แต่ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นนั้นมาจากกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีหรือพวกแฮกเกอร์นั้นสามารถใช้มันเป็นไฟล์แนบหลอกให้คนที่เปิดเมล์นั้นเผลอคลิกเข้าไป ซึ่งจะทำให้ไปดาวน์โหลดตัว ransomware หรือ malware ขึ้นมาได้ นอกจากนี้ Gmail ยังสามารถดักจับหรือตรวจสอบไฟล์ JavaScript ที่ถูกบีบอัดมาในรูปแบบไฟล์นามสกุล .zip, .tgz, .gz หรือ .bz2 ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ จากภาพตัวอย่างด้านบนจะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ใช้ทำการแนบไฟล์ต้องห้ามที่ระบุไว้ ก็จะพบกับข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติถึงการบล็อคไฟล์ดังกล่าว ซึ่งหากผู้ใช้รายใดที่มีความจำเป็นต้องแนบไฟล์ .js จริงๆ นั้นต้องไปทำการอัพโหลดขึ้น Google Drive แทนครับ

ที่มา googleblog , engadget