google Google Maps กูเกิล แอพ แอพพลิเคชั่น

Google Maps เริ่มแสดงข้อมูลสถานประกอบการต่างๆ ที่รองรับผู้ใช้งานรถเข็น

Home / IT News / Google Maps เริ่มแสดงข้อมูลสถานประกอบการต่างๆ ที่รองรับผู้ใช้งานรถเข็น

แอปพลิเคชั่นแผนที่ยอดนิยมจาก Google เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ลำบาก เช่น ผู้พิการ หรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถเข็น ล่าสุดในแอปพลิเคชั่น Google Maps เริ่มแสดงข้อมูลสถานประกอบการที่รองรับผู้ใช้งานรถเข็น โดยข้อมูลดังกล่าวแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดของสถานที่ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ช่วงเวลาที่คนเยอะ หรือบรรยากาศของร้าน

Google Maps - Amenities 02

ขั้นตอนการหาข้อมูลว่าสถานประกอบการที่คุณต้องการไปรองรับผู้ใช้งานรถเข็นหรือไม่

  • เลือกสถานประกอบการที่ต้องการดูข้อมูลในแผนที่ของ Google Maps
  • เลือกส่วนแสดงรายละเอียดของสถานที่ (อยู่ด้านบนแถบแสดงที่อยู่)
  • ข้อมูลจะแสดงอยู่ในหมวดสิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities)
  • ถ้าสถานประกอบการดังกล่าวรองรับผู้ใช้งานรถเข็น จะขึ้นข้อความว่า wheelchair accessible entrance

คุณสมบัติดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดย Rio Akasaka ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ของ Google Drive เขาใช้ประโยชน์จากการที่ Google สนับสนุนให้พนักงานใช้เวลา 20% ของการทำงานมาทำโครงการของตนเอง โดยนำเวลาดังกล่าวมาพัฒนาคุณสมบัตินี้

ที่มา TheNextWeb