Google ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Home / IT News / Google ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เป็นที่ทราบกันดีว่า Google นั้นจะเปลี่ยนธีมไปตามวันสำคัญต่างๆ และครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทางกูเกิลจึงเปลี่ยนหน้าธีมเพื่อถวายความอาลัยร่วมกับคนไทยทั้งประเทศ

google_2