STOP Cyberbullying โครงการดีๆ หยุดดู หยุดแชร์ หยุดรังแก บนโลกออนไลน์

Home / IT News / STOP Cyberbullying โครงการดีๆ หยุดดู หยุดแชร์ หยุดรังแก บนโลกออนไลน์

การสื่อสารดิจิทัลเปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับทุกคน ทำให้โลกทั้งโลกมาอยู่ที่ปลายนิ้ว แต่ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงและภัยคุกคามที่คาดไม่ถึง ดังนั้นดีแทคพร้อมกับบริษัทในเครือเทเลนอร์กรุ๊ปใน 13 ประเทศได้ร่วมกันผนึกกำลังช่วยสร้างสังคมดิจิทัลเข้มแข็งและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ โดยพนักงานกว่า 20,000 คนจะออกไปร่วมทำกิจกรรมกับเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันรณรงค์เพื่อต่อสู้กับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

CFD_2016_01_resize CFD_2016_2_resize

จากผลการสำรวจภายใต้โครงการ Safe Internet ซึ่งเทเลนอร์ได้จัดทำขึ้นในช่วงปลายปี 2015 ถึงต้นปี 2016 ที่ผ่านมานั้น พบว่าในทวิปเอเชียมีจำนวนการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์สูงมาก โดย 49% ของนักเรียนในบังกลาเทศ 37% ของนักเรียนในมาเลเซีย และ 33% ของนักเรียนในประเทศไทยเคยมีประสบการณ์ ถูกกลั่นแกล้งหรือคุกคามบนโลกออนไลน์ ถูกรักแกโดยบุคคลคนเดียวกันทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความจริง รวมถึง เคยมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งรังแกคนอื่นบนโลกออนไลน์