i-MEDBOT Innovation Contest 2016 ชวนประกวดหุ่นยนต์การแพทย์เพื่อสุขภาพ

Home / IT News / i-MEDBOT Innovation Contest 2016 ชวนประกวดหุ่นยนต์การแพทย์เพื่อสุขภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัด การประกวดสุดยอดหุ่นยนต์การแพทย์เพื่อสุขภาพ i-MEDBOT Innovation Contest 2016 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกเพศ ทุกวัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท และผลงานที่ชนะทั้ง 3 อันดับ จะได้รับการพิจารณาเพื่อรับสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกเข้าสู่ startup mentoring program ที่ TCELS จะจัดขึ้นในอนาคต

workshop_3

โดยในปีนี้ TCELS เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย ส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน โดยสามารถเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 กลุ่ม หรือจะร่วมส่งผลงานแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ โดย TCELS ต้องการผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาให้ใช้ได้จริงในทางการแพทย์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นไอเดียคนไทยให้ก้าวเข้าสู่เทคโนโยลีทางการแพทย์ชั้น สูงได้ในระดับสากล

workshop_9

 

โดยภายในงานแถลงข่าวฯ เมื่อในวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา TCELS ได้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อสุขภาพมาร่วมจัดแสดง ได้แก่ หุ่นยนต์ดินสอมินิ Dinsow Mini ออกแบบมาเพื่อดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ตามลำพัง อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป

workshop_4

น้องมีดี หุ่นยนต์เสริมฝึกทักษะการสื่อสาร MEEDEE: Robot Assisted Communication Skill Training ซึ่งเป็นชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มี ความต้องการฝึกทักษะด้านการสื่อสาร

workshop_10

เครื่องฆ่าเชื้อช้อนส้อม อัลตร้าไวโอเลต Utensil Sterilization เป็นนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อบนช้อนส้อม ด้วยระบบแสงอัล ตร้าไวโอเลต สามารถทดแทนการใช้หม้อลวกช้อนทั่วไป ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้สูงสุด 99.99%

โดยปัจจุบัน ได้ถูกนำไปใช้ในศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาจากโครงการ i-MEDBOT ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชได้อย่างแท้จริง

workshop_7

และหลังจากนี้จะเปิดรับข้อเสนอผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 จนถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 จากนั้นจะแจ้งผลการคัดเลือกแนวความคิดที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และแนวความคิดที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอผลงานบนเวทีประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ การแพทย์เพื่อสุขภาพ i-MEDBOT Innovation Contest 2016 ในวันที่ 10 กันยายน 2559 และทั้ง 3 ทีมที่ชนะจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกเข้าสู่ startup mentoring program ที่ TCELS จะจัดขึ้นในอนาคตอีกด้วย