Dell เปิดตัว SharePlex ประยุกต์การใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลสุดล้ำ

Home / IT News / Dell เปิดตัว SharePlex ประยุกต์การใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลสุดล้ำ

เดลล์ ประกาศการเปิดตัวครั้งสำคัญของ SharePlex สำหรับการถ่ายโอนระบบฐานข้อมูล (database replication) ที่ได้รับรางวัล พร้อมกับโซลูชันกการรวมกันของข้อมูล (data integration) ในแบบเรียล-ไทม์ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความสามารถการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างออราเคิล (Oracle-to-Oracle) แบบเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเปิดตัว Dell SharePlex ใหม่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายโอนข้อมูลบนออราเคิลไปไว้บน SAP HANA หรือ EnterpriseDB Postgres ได้โดยตรง

dell_1SharePlex บุกเบิกแนวคิด (concept) การทำสำเนาข้อมูลออราเคิลบนระบบเครือข่าย และลูกค้าทั่วโลกต่างให้ความมั่นใจในการใช้งาน และด้วยความสามารถที่ปัจจุบันขยายออกให้รองรับทั้ง SAP HANA Teradata และ EnterpriseDB Postgres เดลล์พัฒนา SharePlex อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าเติบโต และรักษาสภาพแวดล้อมหลากหลายของระบบฐานข้อมูลที่กำลังเติบโต

และไม่ว่าจะเป็นระบบที่มีแบบแผน หรือไม่มีแบบแผน  เป็นระบบเฉพาะของตัวเอง (proprietary) หรือเป็นโอเพ่นซอร์ส อยู่บนฮาร์ดแวร์ หรืออยู่บนคลาวด์ เดลล์ให้คำมั่นในการให้การรองรับดาต้าทั้งหมดข้ามผ่านทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งแนวทางนี้ช่วยให้เดลล์ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ลูกค้ามีอยู่ และช่วยนำพาไปสู่ทิศทางที่ลูกค้าต้องการพัฒนาไปสู่ด้วยโซลูชันที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้อง แมรีย์ วู กรรมการผู้จัดการ เดลล์ ซอฟต์แวร์ ภูมิภาคเอเชียใต้ และเกาหลี กล่าว

dell_2

การเปิดตัว Dell SharePlex ใหม่ล่าสุดนี้ จะช่วยให้องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงในการย้ายข้อมูลไปสู่ทั้ง SAP HANA Teradata หรือ EnterpriseDB Postgres Advanced Server ด้วยโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำสำเนาข้อมูลได้ในเวลาที่ใกล้ เคียงกับเรียล-ไทม์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลผลผลิต (production database)

และด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก SAP HANA Teradata และ EnterpriseDB Postgres ตัวผลิตภัณฑ์ SharePlex สามารถรองรับการโฮสต์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึง ออราเคิล ไมโครซอฟท์ SQL Server SAP ASE จาวา แมซเซส เซอร์วิส (JMS) SQL และไฟล์ XQL ต่างๆ ทั้งนี้ Dell SharePlex ใหม่จะพร้อมวางตลาด 24 พฤษภาคม 2559