“ไป่ตู้” เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาไทยครั้งแรก ฝึกงานจริงที่สำนักงานใหญ่ ปักกิ่ง

Home / IT News / “ไป่ตู้” เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาไทยครั้งแรก ฝึกงานจริงที่สำนักงานใหญ่ ปักกิ่ง

“ไป่ตู้” เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาไทยครั้งแรก ฝึกงานจริงที่สำนักงานใหญ่ ปักกิ่ง

“ไป่ตู้” ผู้นำเสิร์ชเอนจินระดับโลก ได้ให้การสนับสนุนโครงการ Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่ 12 ที่ผ่านมา พร้อมได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คน จาก (ทั้งหมด 80 คน) เพื่อไปเรียนรู้และฝึกงานกับบุคคลากรชั้นนำในด้านต่างๆ ณ ไป่ตู้ สำนักงานใหญ่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2558

Pic_Baidu_Practical Training Programme

ทั้งนี้ 4 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นนักศึกษาไทยกลุ่มแรกที่ได้ไปฝึกงานกับ ไป่ตู้ เสิร์ชเอนจินอันดับ 1 ของประเทศจีน ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ในแผนกต่างๆ อาทิ แผนกไอที แผนกการตลาด แผนก CSR เป็นต้น โดยมีพันธกิจที่ต้องนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น การใช้เทคโนโลยีของไป่ตู้มาสร้างกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม แล้วนำมาประยุกต์การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “Baidu Technology to Better Thailand” ผ่านทางบล็อกที่จะสร้างขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังเป็นการช่วยเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาไทยอีกด้วย

นางชฎากร ธนสุวรรณเกษม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไป่ตู้ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเยาวชนที่ควรให้การสนับสนุน เพราะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในด้านไอทีให้ได้ไปเพิ่มพูนทักษะกับผู้เชี่ยวชาญของไป่ตู้ สำนักงานใหญ่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยต่อไป”

ด้าน นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและผู้จัดการค่าย Young Webmaster Camp กล่าวว่า “โครงการ Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่ 12 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางไป่ตู้ ประเทศไทย ถือเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนไทยกลุ่มแรกที่จะได้ไปฝึกงานกับไป่ตู้ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านไอทีของโลก ซึ่งน้องๆ จะได้เห็นการนำเทคโนโลยีของไป่ตู้มาใช้พัฒนาประเทศจีนในด้านต่างๆ และหวังว่าความรู้รวมถึงประสบการณ์ที่น้องๆ ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองและประเทศไทยเช่นกัน”

หนึ่งในตัวแทนนักศึกษา นายพีรพล มุ่งมาตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า “ขอขอบคุณ ไป่ตู้ ที่ให้โอกาสได้ไปเรียนรู้หาประสบการณ์ที่นอกเหนือจากตำราเรียน ซึ่งฝึกงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของชีวิตที่ได้ฝึกงานกับบริษัทไอทีชั้นนำของโลก โดยสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และพัฒนาต่อการทำงานในอนาคตต่อไป

เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาไทย สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของทั้ง 4 คนตลอดการฝึกงานได้ที่http://ywc.in.th/ywc12/explorebaidu/ หรือทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/BaiduBrowserThailand