“ไป่ตู้” สนับสนุน 4 เยาวชนไทย สัมผัสงานจริงที่ปักกิ่ง

Home / IT News / “ไป่ตู้” สนับสนุน 4 เยาวชนไทย สัมผัสงานจริงที่ปักกิ่ง

Pic_Baidu YWC#12

“ไป่ตู้” สนับสนุน 4 เยาวชนไทย สัมผัสงานจริงที่ปักกิ่ง

“ไป่ตู้” ผู้นำเสิร์ชเอนจินระดับโลก ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือที่ได้รับรางวัล มอบประสบการณ์ดีๆ แก่เยาวชนไทยทั้งหมด 4 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากโครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 12 ให้ร่วมฝึกงานพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริง ผ่านหลากหลายผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ ไป่ตู้ แคมปัส กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2558

โดยน้องๆ ทั้ง 4 คน ประกอบไปด้วย 1.นายจักรพล สุโพภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.นายธเนศ เมฆศรีสวรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3.นายสิทธิโชค ปัญญาชัยเสนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 4.นายพีรพล มุ่งมาตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ตลอดการฝึกงานของเยาวชนไทยทั้ง 4 คน ได้ที่ https://www.facebook.com/BaiduBrowserThailand?fref=ts