33 ปี SVOA เติบโตอย่างแข็งแกร่ง บนพี้นฐานของนวัตกรรมไอทีที่สร้างสรรค์

Home / IT News / 33 ปี SVOA เติบโตอย่างแข็งแกร่ง บนพี้นฐานของนวัตกรรมไอทีที่สร้างสรรค์

รูปหมู่

33 ปี SVOA เติบโตอย่างแข็งแกร่ง บนพี้นฐานของนวัตกรรมไอทีที่สร้างสรรค์

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบ 33 ปี สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยังมีความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของอุตสาหกรรมด้านไอทีของประเทศไทย

นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)หรือ SVOA เปิดเผยว่า SVOA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอรและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากลกว่า 33 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ SVOA ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวงจร มีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทุกบริการด้านไอที พร้อมศูนย์กระจายสินค้าและบริการที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ควบคู่กับการให้บริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้อุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่ต้องการจะเป็น “แบบอย่างบริษัทที่ดีของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย”

SVOA แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจช่องทางการจำหน่าย ดำเนินงานโดย บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
2. กลุ่มธุรกิจโครงการไอที ดำเนินงานโดย บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
3. กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานโดย บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SVOA
4. กลุ่มธุรกิจไอที ซูเปอร์สโตร์ ดำเนินงานโดย บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ SVOA ถือหุ้นบางส่วน
5. กลุ่มธุรกิจสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดำเนินงานโดย บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ SVOA ถือหุ้นบางส่วน

นอกจากนี้ ยังมีอีกบริษัทหนึ่ง คือ บริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้สินค้า Apple และยังเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าแบบขายปลีกให้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น “SVOA” เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย โดยเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมไอทีที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน อาทิ การพัฒนาโปรแกรมภาษาไทยและตัวอักษรไทยเพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งมีส่วนช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และแพร่หลายไปทั่วประเทศดังเช่นในปัจจุบันการเป็นผู้นำระบบแฟรนไชส์มาพัฒนากับร้านค้าปลีกเพื่อจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บุกเบิกระบบบริหารจัดการ ATM ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเบิก – ถอน และการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร

จากความสำเร็จของ SVOA ตลอด 33 ปีที่ผ่านมา เกิดจากการผสมผสานของหลายปัจจัย ตั้งแต่การมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของลูกค้า อันเป็นผลมาจากการยึดมั่นในปรัชญาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผลบริการที่เป็นเลิศ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและการส่งมอบที่ตรงเวลา จนถึงการให้ความสำคัญกับการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งก้าวต่อไปของ SVOA เราตั้งเป้าที่จะขยายสาขาเพิ่มอีก 2-3 สาขาในต่างจังหวัดในปีนี้ และเนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว เราจึงวางแผนที่จะรักษาฐานลูกค้าและผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงิน (Blue Ocean Strategy) ซึ่งจะเน้นพัฒนาสินค้า SVOA ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือสร้างความต้องการใหม่ ๆ ขึ้นมา โดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญ

นายฐิตกร อุษยาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจช่องทางการจำหน่ายหรือที่เรียกว่า ITDSBU (IT Distribution Strategic Business Unit) ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ตลอดจนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอ” โดยจัดจำหน่ายผ่านคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ นอกจากนี้ SVOA ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ให้เป็นผู้ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมสินค้าไอที ผ่านศูนย์บริการเอสวีโอเอทั้ง 12 สาขา และศูนย์บริการแต่งตั้ง SVOA Authorized Service Provider กว่า 200 สาขา

“ITDSBU” ให้ความสำคัญกับการกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของเรา คือ บริษัทหรือร้านค้าคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสินค้าคุณภาพและการให้บริการหลังการขายที่ดี เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป นอกเหนือจากประสิทธิภาพของสินค้าที่เชื่อถือได้ จุดที่ทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอที คือ การให้บริการด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ผ่านศูนย์บริการเอสวีโอเอทั้ง 12 สาขา ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ภายใต้แบรนด์ “SVOA” ของเราเองแล้ว ยังครอบคลุมถึงคอมพิวเตอร์และสินค้าไอทียี่ห้ออื่นๆ ที่เราจัดจำหน่ายด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีบริการ Onsite Service เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าถึงองค์กรหรือหน่วยงานของลูกค้า และยังได้รับการแต่งตั้งจาก 22 แบรนด์ไอทีชั้นนำของโลกให้เป็น Authorized Service Provider”

นายกฤช กุลทรัพย์ไพศาล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจโครงการไอที หรือที่เรียกว่า ITPSBU (IT Project Strategic Business Unit) ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเสนอแก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยนำเสนอขายเป็นโครงการพร้อมการติดตั้ง และบริการหลังการขายตลอดระยะเวลาการใช้งานตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่า จะสามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ITPSBU” ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจำนวนมาก ให้เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ เรามีจุดเด่นที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอโครงการแบบเบ็ดเสร็จโดยให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางระบบคอมพิวเตอร์จนถึงการให้บริการหลังการขาย ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีลูกค้าที่ใช้บริการมานาน เป็นลูกค้าที่มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจ อีกหลายหน่วยงาน เป็นต้น ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย SVOA พร้อมแล้วที่จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน “นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล” (Digital Economy) ของรัฐบาล โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทีมงาน ประกอบกับการเป็นผู้นำในด้านการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านไอทีที่ครบวงจร โดยขณะนี้เรากำลังทำงานร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Agency) ในด้านการวางระบบ Cloud Computing สำหรับ EGA Cloud เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล