[infographic] ฟีเจอร์พิเศษ Samsung Galaxy Note 4

Home / IT News / [infographic] ฟีเจอร์พิเศษ Samsung Galaxy Note 4

ภาพอินโฟกราฟฟิกแสดงฟีเจอร์พิเศษของสมาร์ทโฟนปากกา S Pen สุดเทพ Samsung Galaxy Note 4 

Note 4 Highlight Feature Infographic

คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมภาพขยาย