ไอที ซิตี้ รับแลกคูปองทีวีดิจิตอลได้ทุกสาขา

Home / IT News / ไอที ซิตี้ รับแลกคูปองทีวีดิจิตอลได้ทุกสาขา

แลกรับคูปอง A3.1

รายงานข่าวจาก บริษัทไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เมืองเทคโนโลยีครบวงจรเปิดเผยว่าไอที ซิตี้ได้เปิดรับแลก “คูปองทีวีดิจิตอล” ได้ที่ไอที ซิตี้ และ ไอที ซิตี้ โมบาย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ถือเป็น 1 ใน 10 ร้าน ที่ได้สิทธิ์ในการให้บริการรับแลกคูปองทีวีดิจิตอล ซึ่งคูปองดังกล่าว ประชาชนสามารถเลือกแลกซื้อสินค้าได้ 3 อย่างได้แก่ 1. Set Top Box ราคา 690 บาท 2. ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อทีวีระบบดิจิตอล ที่มีภาครับในตัว ที่เรียกว่า “ไอดีทีวี” หรือ 3. เสาหนวดกุ้ง หรือเสาก้างปลาได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ต้องแลกซื้อในจุดให้บริการ หรือร้านค้าที่รับคูปองแลกทีวีดิจิตอลของ กสทช. ที่มีอยู่ทุกจังหวัด โดยที่ร้านไอที ซิตี้จะเปิดให้แลกเฉพาะ กล่อง Set Top Box เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถนำคูปองทีวีดิจิตอลไปแลกที่ ไอที ซิตี้ และ ไอที ซิตี้ โมบาย ทุกสาขา

โดยเงื่อนไขของการใช้คูปองคือ ให้ลูกค้าเตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญ ยืนยันในการรับสิทธิ์ ได้แก่ 1.บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้านตัวจริง 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 5.คูปองทีวีดิจิตอล และให้เจ้าบ้านนำเอกสารทั้งหมดพร้อมคูปองทีวีดิจิตอล ไปยื่นเป็นหลักฐานที่จุดรับแลก หรือที่ไอที ซิตี้ และ ไอที ซิตี้ โมบาย ทุกสาขา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นไม่เกิน 1 นาที แต่หากเจ้าบ้านไม่สามารถไปได้ ให้ทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมลายเซ็นต์เจ้าบ้าน พร้อมนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาของทั้งเจ้าบ้านและผู้รับมอบฉันทะ ก็จะดำเนินการแทนได้

ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบจุดแลกซื้อ/จุดให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯได้ที่ www.nbtc.go.th โดยสามารถสังเกตสัญลักษณ์ทั้ง 3 แบบ ที่เป็นจุดแลกซื้อ/จุดให้บริการ ได้แก่ น้องดูดี, กสทช. หรือ สัญลักษณ์/สติ๊กเกอร์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท่านสามารถเข้าไปใช้บริการแลกคูปองได้ทันที โดยร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ จะทำการเก็บคูปองไว้และฉีกต้นขั้วให้กับเจ้าบ้านเก็บไว้ และข้อสังเกตอีกประการคือ ในขณะที่ท่านมาใช้บริการแลกคูปองให้สังเกตสติ๊กเกอร์ที่ กสทช. ให้ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ ติดไว้ที่อุปกรณ์ เพื่อป้องการเกิดปัญหาในการจำหน่ายอุปกรณ์ผิดให้กับลูกค้า

ผู้สนใจสามารถนำคูปองมาแลกได้ที่ไอที ซิตี้ และ ไอที ซิตี้ โมบาย ทุกสาขา หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02-656-5030 หรือ www.itcity.co.th / www.facebook.com/itcitycare