โพลชี้ 17% ของผู้ใช้เน็ตในไทย คว้าโทรศัพท์เป็นสิ่งแรก หลังจากตื่นนอน แม้ยังไม่ลุกจากเตียง

Home / IT News / โพลชี้ 17% ของผู้ใช้เน็ตในไทย คว้าโทรศัพท์เป็นสิ่งแรก หลังจากตื่นนอน แม้ยังไม่ลุกจากเตียง

ผลสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย Connected Life 2014 โดยทีเอ็นเอส (TNS) บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ ระบุว่า 17% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยหยิบโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นสิ่งแรกของวันตั้งแต่ยังไม่ลุกออกจากเตียง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น 37% ในช่วงเช้าของวัน จากนั้นลดลงเหลือ 20% ในช่วงเวลาอาหารกลางวัน ก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 47% ในช่วงบ่าย และลดลงเหลือ 17% ในช่วงเวลาอาหารเย็น และพุ่งขึ้นสูงสุดเป็น 52% ในช่วงหัวค่ำ แม้แต่ในช่วงก่อนเข้านอน ยังมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 33% ระบุว่ามีการใช้งานโทรศัพท์มือถืออยู่

image002

ฟากสื่อหลักในประเทศไทยอย่างสื่อโทรทัศน์นั้นผลสำรวจระบุว่า 11% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยเปิดสวิตซ์ทีวีเป็นสิ่งแรกของวันตั้งแต่ยังไม่ลุกออกจากเตียง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น 36% ในช่วงเช้าของวัน จากนั้นลดลงเหลือ 7% ในช่วงเวลาอาหารกลางวัน ก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 28% ในช่วงบ่าย และลดลงเหลือ 26% ในช่วงเวลาอาหารเย็น และพุ่งขึ้นสูงสุดเป็น 57% ในช่วงหัวค่ำ แม้แต่ในช่วงก่อนเข้านอน ยังมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 31% ระบุว่าเปิดดูโทรทัศน์ก่อนนอน

จากผลสำรวจดังกล่าวของทีเอ็นเอส เห็นได้ชัดว่าโทรศัพท์มือถือมีบทบาทตลอดทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย นำหน้าสื่อทุกสื่อทั้งสื่อหลักอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร มีเพียงช่วงเวลาหัวค่ำที่สื่อโทรทัศน์ยังมีความสำคัญกับ 57% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย

อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวหัวค่ำของวันโทรศัพท์มือถือก็เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นใกล้เคียงกับสื่อโทรทัศน์ โดยผลสำรวจพบว่าโทรศัพท์มือถือเองมีบทบาทสำคัญต่อกว่า 52% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยในช่วงเวลาหัวค่ำของวัน ขณะที่ 14% ระบุว่ามีการใช้งานคอมพิวเตอร์ 7% ระบุว่ามีการใช้งานแท็บเล็ต 1% ฟังวิทยุ และอีก 1% ระบุว่าอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในหัวค่ำของวัน ซึ่งสะท้อนให้ว่าช่วงเวลาหัวค่ำเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยมีการใช้สื่อหลายชนิดในเวลาเดียวกันหรือมัลติสกรีนอย่างเด่นชัดที่สุด