วธ.เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยกับไอที ปี 2” ภายใต้แนวคิด : ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข

Home / IT News / วธ.เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยกับไอที ปี 2” ภายใต้แนวคิด : ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยกับไอที ปี 2” หวังส่งเสริมการใช้สื่อไอทีอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนรู้จักใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปี โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา รวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเปิดพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษ หวังดึงเด็กเข้าห้องวัดระดับค่านิยม และปลูกฝังค่านิยมแบบไทยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตั้งชื่อเก๋ “ห้องสแกนเกรียน” ภายในงาน “ไทยแลนด์ เกม โชว์ บิ๊ก เฟสติวัล 2014” ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Logo_เด็กไทยกับไอที ปี 2

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้นำเอานโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในประเด็นการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขบนพื้นฐานค่านิยมความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมในงานเด็กไทยกับไอที ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเอกชนผู้ประกอบธุรกิจด้านเกมและสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันและรู้จักเลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม รวมถึงการสร้างความตระหนักต่อค่านิยมอันดีที่เด็กและเยาวชนไทย พึงปฏิบัติ

ศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2557 กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดแนวทางในการจัดงาน เด็กไทยกับไอที ภายใต้แนวคิด “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทย เป็นสุข” ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการประกวดคลิปวีดิโอ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยม 12ประการ การจัดกิจกรรมเพื่อสำรวจและปรับทัศนคติต่อค่านิยมความเป็นไทยของเด็กและเยาวชน โดยใช้ชื่อ“ห้องสแกนเกรียน” ในรูปแบบ Interactive Adventure ลักษณะคล้ายกับการเข้าไปเล่นเกมผจญภัย ในบรรยากาศที่ลึกลับ ชวนให้ติดตาม และจบที่ประตูไขปริศนา โดยผู้เล่นจะได้พบปะกับบุคคลที่เป็น Net-Idol ของคนรุ่นใหม่ตามระดับของคะแนน นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนา “เด็กไทยกับไอที สู่ค่านิยมความเป็นไทย” ในวันที่ 19 ตุลาคม เพื่อนำเสนอผลการสำรวจทัศนคติต่อค่านิยมในสังคมของเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน และเป็นการให้ความรู้และสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาอีกทางหนึ่ง

การจัดกิจกรรม เด็กไทยกับไอที “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข”ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและช่องทางในการนำเสนอไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เขาได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และมีค่านิยมที่ดีอันเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทย

สำหรับการประกวดคลิปวีดิโอ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ทั้งเดี่ยวและทีมไม่เกิน 3 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิค ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 3 นาที ส่งผลงานเข้าประกวด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ www.facebook.com/itdekthai โดยจะเปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับเชิญให้มานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการบนเวทีในงาน ไทยแลนด์ เกม โชว์ บิ๊ก เฟสติวัล 2014 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 และจะมีการประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันเดียวกัน

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 7 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า หัวข้อการประกวดคลิปวิดีโอในปีนี้ คือ ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและท้าทายไม่น้อย เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสในการแสดงความสามารถในการทำคลิปและมุมมองของคนรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจความเป็นไปในสังคม รวมถึงคิดวิเคราะห์ว่าในวัฒนธรรมความเป็นไทยมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข สิ่งใดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่และรักษาไว้ เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกวดคอสเพลย์ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นรางวัล Best Thai Cosplay , Best Male, Best Female, Best Robot และ Best Monster ซึ่งงานไทยแลนด์ เกม โชว์ บิ๊ก เฟสติวัล 2014 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Poster_เด็กไทยกับไอที ปี 2 - 1