iPhone 6 ประเทศกลุ่ม 2 เริ่มวางขายวันศุกร์นี้

Home / IT News / iPhone 6 ประเทศกลุ่ม 2 เริ่มวางขายวันศุกร์นี้

 

หลังจากข่าวไทยหลุดโผประเทศที่จะได้วางขาย iPhone 6กลุ่มที่ 2 สร้างความเซ็งให้สาวกไปเมื่อกลางเดือน วันนี้ประเทศกลุ่มที่ 2 ก็จะเริ่มวางขาย iPhone 6 และ iPhone 6 Plus กันแล้ว ซึ่งในอนาคตที่แอปเปิ้ลจะประกาศประเทศกลุ่มที่ 3 ก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าไทยจะติดโผกลุ่มนี้หรือไม่
iphone 6

 

ประเทศในกลุ่มที่ 2 ที่ iPhone 6 วางจำหน่ายวันศุกร์นี้(เวลาต่างประเทศ)ได้แก่
Austria, Belgium, Denmark, Finland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey และ United Arab Emirates

 

apple-pay-tim-cook

 

หากใครมีโอกาสไปประเทศกลุ่มนี้ก็สามารถซื้อเครื่องมาใช้งานได้ในกรณีที่ iPhone 6 ประเทศนั้นไม่ติดสัญญา แต่ถ้าหิ้วเข้ามาเป็นจำนวนมาก แบบซื้อมาฝากเพื่อน ฝากพ่อแม่อะไรแบบนี้ ก็อาจมีปัญหาระหว่างนำเครื่องเข้าประเทศไทยได้ เพราะช่วงนี้ศุลกากรกำลังเข้มงวดกับการหิ้ว iPhone 6 เพื่อมาจำหน่ายในไทยเป็นอย่างมาก