เคเบิลใต้ทะเลขาด ต้นเหตุ เน็ทช้า ในขณะนี้

Home / IT News / เคเบิลใต้ทะเลขาด ต้นเหตุ เน็ทช้า ในขณะนี้

 

หากรู้สึกว่าช่วงนี้ เน็ทช้า ลงก็ไม่ต้องแปลกใจครับ อาการเน็ทช้าในครั้งนี้เป็นกันทั่วหน้าไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียว อันที่จริงต้องบอกว่าไม่ได้ช้าแต่เราประเทศเดียวด้วย เพราะฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็ได้รับผลกระทบกันหมด

เน็ทช้า

 

สาเหตุของอาการเน็ทช้าในครั้งนี้เกิดจากสายเคเบิลใต้ทะเล Asia-America Gateway cable (AAG) ที่เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงฮ่องกง ไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านเกาะกวมและฮาวายนั้น เกิดการชำรุดเสียหายบริเวณส่วนเชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ความสามารถในการส่ง-รับข้อมูลของอินเตอร์เน็ทในภูมิภาคนี้ ตกลงโดยพร้อมเพรียงกัน

Su8OdHL

 

สายเคเบิลเส้นนี้เคยมีการชำรุดเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ใช้เวลาซ่อมแซมเกือบ 2 สัปดาห์ จึงเป็นไปได้ว่าการซ่อมแซมในครั้งนี้จะใช้เวลาพอๆกันครับ

Source : saigoneer