วิชัย พรพระตั้ง ผู้บริหารซัมซุง รับคำท้า Ice Bucket Challenge ร่วมเทน้ำเย็นราดตัวบริจาคการกุศล

Home / IT News / วิชัย พรพระตั้ง ผู้บริหารซัมซุง รับคำท้า Ice Bucket Challenge ร่วมเทน้ำเย็นราดตัวบริจาคการกุศล

วิชัย พรพระตั้ง เตรียมปฏิบัติการ Ice Bucket Challenge (2) วิชัย พรพระตั้ง กับปฏิบัติการ Ice Bucket Challenge (1)

วิชัย พรพระตั้ง รองประธานธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด รับคำท้าจาก สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากเอไอเอส ในปฏิบัติการ Ice Bucket Challenge ที่กำลังนิยมกันแพร่หลายทั่วโลก โดยวิชัย พรพระตั้ง ใส่ Gear Fit และพกสมาร์ทโฟนคู่ใจ Samsung Galaxy S5 เทน้ำเย็นราดตัวหน้าตึกเอ็มไพร์ และร่วมบริจาคให้กับ Taejai.com พร้อมส่งคำท้าให้แก่ อริยะ พนมยงค์ หัวหน้า ฝ่ายธุรกิจ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด โอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด และ อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ADapter Digital ให้ปฏิบัติการให้สำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง