ไอที ซิตี้ ร่วมสร้างโอกาสกับ โลจิเทค บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้ 4 โรงเรียนในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Home / IT News / ไอที ซิตี้ ร่วมสร้างโอกาสกับ โลจิเทค บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้ 4 โรงเรียนในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

SONY DSC

เมื่อที่เร็ว ๆ นี้ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท โลจิเทค เอเชีย แปซิฟิก จำกัด จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกันบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ Mouse และ Keyboard ให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล), โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี), โรงเรียนปากช่อง 1 และ โรงเรียนปากช่อง 2 โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเป็นการช่วยลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งช่วยสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

สำหรับในส่วนของโครงการ “Charity for 15Q1” ทาง บริษัท โลจิเทค จะบริจาคเงิน 20 บาท ต่อสินค้าทุกๆ 1 ชิ้น ที่ถูกจำหน่ายออกไปจากร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือน้องๆ นักเรียน ผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาในส่วนของ Mouse และ Keyboard ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไอที ซิตี้ จำกัด(มหาชน) ให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับความสะดวกสบายและทันสมัย และจำเป็นต่อการศึกษาที่จะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ นักเรียนทุกคนจะได้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนต่อไปข้างหน้าและเป็นพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนในระดับสูงต่อไป เป็นการต่อยอดการพัฒนาความคิด และการศึกษาให้กับพวกเขาอย่างไม่สิ้นสุด ไม่ใช่แค่น้ำใจอันเล็กน้อย แต่ทุกความช่วยเหลือ เรา เชื่อว่า คือ “อนาคต” สำหรับเด็กเหล่านี้

SONY DSC SONY DSC SONY DSC