อินเทล มอบทุน 1.5 ล้านบาทแก่ สสวท. สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา

Home / IT News / อินเทล มอบทุน 1.5 ล้านบาทแก่ สสวท. สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา

อินเทล มุ่งมั่นสนับสนุนวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย มอบทุน 1.5 ล้านบาทแก่ สสวท. เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา 

STEM Centre MOU Signing1

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณสนธิญา หนูจีนเส้ง (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มอบทุนสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท ให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มุ่งมั่นสานต่อการสนับสนุนสะเต็มศึกษาในประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสะเต็มศึกษาจะช่วยให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโลกในอนาคต โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขวาสุด) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ งานพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย

โดยทุนสนับสนุนนี้ส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการพัฒนาคู่มือดำเนินงานของศูนย์สะเต็ม เพื่อเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียนที่ได้รับเลือกได้ทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่บูรณาการวิศวกรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด