Google เข้ม! เกมไหนไม่ฟรีจริง จะไม่ได้ติดป้าย”ฟรี”

Home / IT News / Google เข้ม! เกมไหนไม่ฟรีจริง จะไม่ได้ติดป้าย”ฟรี”

03

ในอนาคตอันใกล้นี้ เกมอย่าง Candy Crush,Line Ranger หรือเกมตระกูล Line ทั้งหลายที่เคยติดป้ายอยู่ในหมวดเกมฟรีของ Google มีแววว่าจะถูกปลดป้าย”ฟรี”ออก หรือ พูดอีกอย่างว่าเกมที่ให้โหลดได้ฟรีแต่มีการให้ซื้อสินค้าในเกมที่เรียกกันว่า “Freemium” นั้นต้องไม่แสดงป้ายว่าฟรีและมีการชักชวนให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในเกมภายหลัง

 

02

 

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นมาจาก Google เสียทีเดียว เพราะผู้เริ่มต้นให้การจัดหมวดหมู่แอฟฟรีไม่จริงในครั้งนี้คือคณะกรรมาธิการยุโรปที่่ต้องการให้ทั้ง Google และ Apple  ติดป้ายแสดงให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนว่าแอพประเภทไหนเป็นแอพที่ฟรีจริงๆ อันไหนไม่ฟรีต้องมีการเสียเงินเพิ่มในภายหลังต้องติดป้ายบอกให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจน

 

01

 

การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้และการตั้งค่าการหักเงินจะไม่สามารถตั่้งเป็น”หักเงินทันที”ได้อีกแล้ว คาดว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาการซื้อไอเทมในเกมอย่างเกินตัวของผู้ใช้บริการในเมืองไทยน่าจะลดลงด้วยเช่นกัน

Source : Mashable