แอพฯ Smart Thai Army ทหารใช้ดี ประชาชนใช้ได้

Home / IT News / แอพฯ Smart Thai Army ทหารใช้ดี ประชาชนใช้ได้

สมัยนี้ ไม่ว่าองค์กรไหน ไม่ว่าใครก็มาหันมาใช้งานแอพพลิเคชั่นกันหมด แล้วอย่างนี้ กองทัพบก จะพลาดไปได้ไง?

การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญของทุกองค์กร และยิ่งถ้าเป็นองค์กรภาครัฐแล้ว ควรจะต้องให้ประชาชนรู้สึกว่าเข้าถึงได้ จะทำให้เข้าไปใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น

2243903ba

สำหรับกองทัพบกแล้ว ก็ต้องการที่จะปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหารไปยังกำลังพลทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงยังต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับประชาชนโดยทั่วไปให้เกิดทัศนคติในทางที่ดีต่อกองทัพ เพราะฉะนั้นแล้วการดำเนินการด้านเสนาสนเทศ และด้านประชาสนเทศ ที่ควบคู่กันจึงเกิดเป็นช่องทาง อย่างแอพพลิเคชั่น Smart Thai Army

อันที่จริงแล้ว กองทัพบกได้ดำเนินการด้านเสนาสนเทศ และด้านประชาสนเทศ มาตั้งแต่ ปี ๕๔ ด้วยช่องทางผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาทิเช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ รวมถึงการดำเนินการพบปะ ชี้แจง พูดคุยแบบ Face to Face ซึ่งช่องทางต่างๆ ดังกล่าวยังไม่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และครอบคลุมทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือจึงมีความจำเป็น และจะสามารถตอบโจทย์ปัญหาของกองทัพบก ด้านเสนาสนเทศ และประชาสนเทศ ได้ทันยุคทันสมัย

Screenshot_2014-05-22-15-30-31 Screenshot_2014-05-21-09-57-43

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานในอุปกรณ์มือถือ (Mobile Applications) บนระบบปฏิบัติการ Android ของศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกำลังพล และประชาชนโดยทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกที่ ทุกเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานด้านเสนาสนเทศ และประชาสนเทศตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และการใช้งานจะมีความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยากเช่นเดียวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั่วไป สามารถติดตามข่าวสารของกองทัพบก และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ที่มีสัญญาณ Wifi หรือ เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์3G – 4G

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าใช้งานสามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มี Wifi หรือ ระบบ 3G – 4G แบบ Tablet หรือ Mobile Note ที่ใช้ระบบปฏิบัติการAndroid ไป Download โปรแกรม Smart Thai Army มาติดตั้งใช้งานได้จาก Google Play

ผู้ที่ดาวน์โหลดแอพฯ Smart Thai Army มาใช้สามารถเลือกข้อมูลดูทั้งหมด หรือเลือกประเภทหมวดที่ต้องการ จากรายการเมนู จะปรากฏไอคอนข่าวสารต่างๆ ทั้งหมวดข่าวสารกองทัพบก , หมวดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยในกองทัพบก , หมวดสิทธิกำลังพลของทหาร , หมวดองค์ความรู้ของกองทัพบก , หมวดเสนาสนเทศ , หมวดแหล่งท่องเที่ยวในกองทัพบก และจะขยายหมวดข่าวสารประเภทอื่นๆ ตามความต้องการต่อไป

Screenshot_2014-05-21-09-54-43 Screenshot_2014-05-21-09-55-12

ในอนาคตอันใกล้นี้ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. ) กำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานในอุปกรณ์มือถือ ( Mobile Applications ) บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อรองรับอุปกรณ์มือถือในตระกูลApple และศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( ศทท. ) มีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบฯ เพื่อใช้งานปฏิบัติการในทางทหารโดยตรง ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในส่วนระบบการรักษาความปลอดภัย

source: emaginfo