มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดตัว ห้องสมุดดิจิทัล ในโอกาสครบรอบ 80 ปี

Home / IT News / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดตัว ห้องสมุดดิจิทัล ในโอกาสครบรอบ 80 ปี

image001

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดงานแถลงข่าวและเปิดตัว “ห้องสมุดดิจิทัล” ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมทางด้านไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ตลอดจนคณาจารย์ และผู้บริหารจากห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศมาร่วมงาน ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือการจัดทำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โถงหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.library.tu.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 02-6133501