ไอซีที ดัน อินเทอร์เน็ตแห่งชาติ หวังบล็อกเว็บไซต์ง่ายขึ้น!

Home / IT News / ไอซีที ดัน อินเทอร์เน็ตแห่งชาติ หวังบล็อกเว็บไซต์ง่ายขึ้น!

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที เตรียมเสนอแผนของบประมาณประจำปี 2558 ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลักดันนโยบาย อินเทอร์เน็ตดิจิตอลเกตเวย์แห่งชาติ รวมจุดออกอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยไว้จุดเดียว เพื่อง่ายต่อการควบคุม

130823-38-facebook_iphone_5_hero_4x31

กระทรวงไอซีทีเตรียมสานต่อแผนโครงการ “สมาร์ทไทยแลนด์” (Smart Thailand) โดยโครงการต่อไปของปี 2558 คือโครงการ “อินเทอร์เน็ตดิจิตอลเกตเวย์แห่งชาติ” (National Digital Internet Gateway) ที่จะให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) เข้ามาเชื่อมต่อกับ ทีโอที และกสท. เพื่อรวมทางออกอินเตอร์เน็ตของไทยไว้ในจุดเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการควบคุม หรือบล็อคเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการก่อการร้ายทางโลกไซเบอร์ ไปจนถึงการลดรายจ่ายการเช่ากับต่างประเทศ โดยจะมีไอซีทีเป็นผู้กำกับดูแลเกตเวย์

นอกจากนี้กระทรวงไอซีทีจะเดินหน้าประสานความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีเกตเวย์เป็นของตนเอง เช่น บมจ.ทีโอที บมจ. กสท โทรคมนาคม และ ISP อื่นๆ อีก 6 ราย เพื่อสร้างมาตรฐานโครงข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัย และให้ประชาชนใช้งานได้ทั่วถึงในราคาประหยัด รวมถึงแผนการสร้าง “ไทยแลนด์โซเชียลเน็ตเวิร์ก” ให้คนไทยใช้งานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดถึงรูปแบบการทำอินเทอร์เน็ตดิจิตอลเกตเวย์แห่งชาติ ว่าจะออกมาในรูปแบบใด เบื้องต้นจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในอีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้

source: matichon