ซัมซุง พัฒนาการศึกษามอบเลเซอร์พรินเตอร์ 550 เครื่อง แก่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Home / IT News / ซัมซุง พัฒนาการศึกษามอบเลเซอร์พรินเตอร์ 550 เครื่อง แก่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ซัมซุงมอบเลเซอร์พรินเตอร์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ซัมซุงนำโดยนายมณฑล มังกรกาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร (ที่ 2 จากขวา) มอบซัมซุง เลเซอร์ พรินท์เตอร์ ที่มีโซลูชันการพิมพ์ที่สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบสนองความต้องการในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ จำนวน 550 เครื่อง มูลค่า 8,305,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรการศึกษาให้ก้าวไกล พร้อมเพิ่มประสิทธิการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ