โซนี่ไทยประกาศผลผู้เข้ารอบ 15 คนจากโครงการ Alpha University Camp Season 2 ลุ้นร่วมงาน Sony World Photography Awards ที่ประเทศอังกฤษ

Home / IT News / โซนี่ไทยประกาศผลผู้เข้ารอบ 15 คนจากโครงการ Alpha University Camp Season 2 ลุ้นร่วมงาน Sony World Photography Awards ที่ประเทศอังกฤษ

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ประกาศผลผู้เข้ารอบ 15 คน ที่ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ Alpha University Camp Season 2 ภายใต้หัวข้อ “เหนือจินตนาการ” หรือ “Beyond Imagination” โดยเลือกเฟ้นจากผลงานภาพถ่ายจำนวนกว่า 120 ภาพ ที่ถ่ายและส่งเข้าประกวดฝีมือนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งผู้เข้ารอบทั้ง 15 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพิ่มเติม เพื่อเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น จาก 3 ช่างภาพ มืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างใกล้ชิด โดยจะประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายปลายเดือนมีนาคม ศกนี้ พร้อมรับโจทย์ในการถ่ายภาพเพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในงานประกาศรางวัลภาพถ่ายระดับโลก Sony World Photography Awards อันทรงเกียรติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 30 เมษายน 2557 พร้อมรางวัลพิเศษ กล้องอัลฟ่าฟูลเฟรม A99 พร้อมเลนส์ Carl Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm. F2.8ZA SSM

1

โครงการ Alpha University Camp เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดยโซนี่ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การถ่ายภาพ และประกวดภาพถ่ายในระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของกิจกรรมเวิร์คชอปให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ โดยในปีนี้ โซนี่ได้เดินสายจัดกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 7 แห่งด้วยกัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(วิทยาเขตเพาะช่าง) ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เข้าร่วมศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด โดยมีช่างภาพมืออาชีพ ที่มีฝีมือการถ่ายภาพระดับประเทศ 3 ท่าน 3 สไตล์ ได้แก่ คุณเกรียงไกร ไวยกิจ คุณณิการ์ กรีพร้อม และคุณมนู มนูกุลกิจ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการถ่ายภาพสไตล์ต่าง ๆ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับความสนใจ และการตอบรับเป็นอย่างดีจากนิสิต นักศึกษาทั้ง 7 สถาบัน จำนวนกว่า 250 คนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมถ่ายภาพส่งผลงานเข้าประกวด

ล่าสุด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณเกรียงไกร ไวยกิจ คุณณิการ์ กรีพร้อม และคุณมนู มนูกุลกิจ ก็ได้ทำการตัดสิน และคัดเลือกผลงานภาพถ่าย 15 ภาพ จากจำนวนกว่า 120 ภาพ ที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ และประกาศผลผู้เข้ารอบ 15 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อนิสิต นักศึกษา 15 ท่านที่ได้รับคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้าย

1. นางสาวอุดมวดี วรรณกูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. นายทักษ์ดนัย รักตะวัต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายธนะพัฒน์ นกสุวรรณ์หิรัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน)
4. นายมนตรี คำศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. นายณรัฐนนท์ ธนโชคนิธิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
6. นายไชยวัฒน์ ศรีวิลาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นายเบญจพล วรโชติพงศ์พันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
8. นายภานุพงษ์ นาคะชัยวิรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
9. นางสาวกชกร ทองในทึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
10. นายธนู วงศ์สุธารส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
11. นายชัยญากิตติ์ ทองอยู่เลิศ มหาวิทยาลัยรังสิต
12. นายเสฎฐวุฒิ คงสมจิตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
13. นายจิระพัฒน์ มนตร์เศวตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14. นายเทพรักษ์ จันทร์อำนวยชัยล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15. นายพรเทพ พงศ์พิบูลย์ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทั้งนี้ ผู้เข้ารอบทั้ง 15 ท่าน จะได้รับรางวัลกล้องอัลฟ่า A58 และได้เข้าร่วมกิจกรรม เวิร์คช็อปเพื่อเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น จาก 3 ช่างภาพมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างใกล้ชิด ได้แก่

คุณมนู มนูกุลกิจ ช่างภาพอิสระ ถ่ายภาพแนว Still Life และ Interior จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมองเทคนิคการถ่ายภาพแนว Still Life
คุณณิการ์ กรีพร้อม ผู้มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพให้กับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำทั้งในและต่างมาประเทศ จะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพแนว Fashion
คุณเกรียงไกร ไวยกิจ ช่างภาพอิสระ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายมากมาย รวมทั้งเป็นช่างภาพและบรรณาธิการให้กับนิตยสารท่องเที่ยวเกือบทุกฉบับในประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพ Landscape

การประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย จะขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2557 โดยผู้เข้ารอบจะได้รับให้โจทย์ในการถ่ายภาพอีกครั้ง เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Alpha University Camp จะมีขึ้นในต้นเดือนเมษายน ศกนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมติดตามกิจกรรมต่าง และผลงานของผู้เข้ารอบ 15 คนได้ที่ http://www.facebook.com/SonyThai

คณะกรรมการคัดเลือกภาพ และวิทยากร Alpha University Camp Season 2

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในงานประกาศรางวัลภาพถ่ายระดับโลก Sony World Photography Awards อันทรงเกียรติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 30 เมษายน 2557 รวมทั้งรางวัลอื่น ๆ อาทิ กล้องอัลฟ่าฟูลเฟรม A99 พร้อมเลนส์ Carl Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm. F2.8ZA SSM

Sony World Photography Awards 2014 – Thailand National Award

พร้อมกันนี้ โซนี่ไทย ยังได้สนับสนุนโครงการประกวดถ่ายภาพ Sony World Photography Awards 2014 – Thailand National Award ขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับโครงการ Sony World Photography Awards หรือ SWPA เป็นโครงการประกวดถ่ายภาพระดับโลก ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพทั่วโลก ทั้งในระดับมืออาชีพ และสมัครเล่น ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันกันในระดับนานาชาติ ดังนั้น ในปีนี้ ทางโซนี่ได้จัดกิจกรรม SWPA ในระดับประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักถ่ายภาพชาวไทย ทั้งมือสมัครเล่น และมืออาชีพได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงผลงานแข่งขันกับช่างภาพจากทั่วโลก โดยผลงานของผู้ชนะในประเทศไทยจะถูกส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ในส่วนของ Open Category ของงาน Sony World Photography Awards 2014 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัล อาทิ รับกล้อง α7 พร้อมเลนส์ Carl Zeiss 24-70 ทริปเดินทางเข้าร่วมงานมอบรางวัล Sony World Photography Awards Gala Ceremony ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 30 เมษายน 2557, สิทธิพิเศษเข้าร่วมชมงาน World Photo London Festival และผลงานที่ชนะจะได้รับการจัดแสดงทั้งในนิทรรศการ World Photo London และ บนเว็บไซท์ www.worldphoto.org ด้วย ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับกล้อง α7 พร้อมเลนส์ 28-70 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับกล้อง Cyber-shot™ RX10

ทั้งนี้ การประกวดในโครงการ Sony World Photography Awards 2014 ได้ปิดกำหนดการส่งผลงาน พร้อมประกาศผลผู้เข้ารอบในประเภทต่าง ๆ แล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้สนใจสามารถติดตามชมผลงานภาพถ่ายของผู้เข้ารอบทั้งหมดได้ที่ press.worldphotography.org ส่วนการประกาศผลผู้ชนะการประกวดจะมีขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ศกนี้

สำหรับโครงการ Sony World Photography Awards ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2007 โดย World Photography Organization (WPO) นับเป็นเป็นเวทีการประกวดถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่ และได้รับการยอมรับในวงการช่างภาพทั่วโลก เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักถ่ายภาพที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจได้อย่างลงตัว โดยในปี 2013 นี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากที่สุดจำนวนเกือบ 140,000 ภาพ จาก 166 ประเทศทั่วโลก

ส่วนหนึ่งของผลงานภาพถ่ายที่เข้ารอบ มร. คัตสุฮิโตะ ทาคาตะ ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิตอล อิมเมจจิ้ง ผู้เรอบสุดท้าย 15 คน และกรรมการผู้ตัดสิน นักศึกษาผู้เข้ารอบ 15 คนสุท้ายกับรางวัล กล้องอัลฟ่า A58 นักศึกษานำเสนอผลงาน และแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ คณะกรรมการคัดเลือกภาพ และวิทยากร Alpha University Camp Season 2