ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

Home / IT News / ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์สตรีไทย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี เจ้าของผลงานวิจัยอิสระ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี เข้าร่วมโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องอยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง
30 เมษายนศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-684-3000, 02-684-1942 และ 02-684-3192 หรืออีเมลได้ที่ beauty@th.loreal.com

L'Oreal FWIS logo