ครูผู้นำจากยะลา ร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ครูผู้นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Home / IT News / ครูผู้นำจากยะลา ร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ครูผู้นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ครูผู้นำจากยะลา ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย
ร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ด้านการศึกษา ณ ประเทศสเปน
ไมโครซอฟท์ ยกย่องครูผู้นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน

ครูคาดียะห์ _1

นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล คุณครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จังหวัดยะลา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คุณครูผู้นำ” จากไมโครซอฟท์ คอร์เปอร์เรชั่น สหรัฐอเมริกา เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในงานประชุม “ไมโครซอฟท์กับการศึกษา” ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2557 โดยครูคาดียะห์ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในครู 250 คน จากผู้สมัครกว่า 22,000 คนทั่วโลก ซึ่งครูที่ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมแสดงผลงาน พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนให้กับนักเรียนของตน ซึ่งครูคาดียะห์ได้รับเลือกจากผลงานในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยน แปลงด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ

เด็กนักเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่ จะนับภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สามหรือสี่ของพวกเขา ต่อจากภาษาไทย ภาษาใต้ และภาษามลายู ด้วยเหตุนี้ ครูคาดียะห์จึงได้นำหลากหลายเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรม “บันได 5 ขั้นสู่การเป็นนักพูด” เพื่อจุดประกายความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มนักเรียนของเธอ ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดจากวิธีการสอนของครูคาดียะห์ คือ พัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเรียนด้านวิชาภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะสำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ได้แก่ การทำงานร่วมกัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดในเชิงวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

โปรโมตการใช้เทคโนโลยีในเการเรียนรู้ ผ่านโครงการ Partners in Learning ของไมโครซอฟท์

ครูคาดียะห์ ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ผ่านโครงการ Partners in Learning (PiL) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่สนับสนุนโรงเรียนและครูผู้สอนในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการดำเนินชีวิต สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี โดยในปัจจุบัน มีครูกว่า 9 ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับการอบรมผ่านโครงการ PiL และมีเด็กนักเรียนที่ได้รับประโยชน์กว่า 200 ล้านคนใน 114 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมฝึกอบรมครูแล้วถึง 164,000 คน และนำเทคโนโลยีไปสู่เด็กนักเรียนถึง 8.8 ล้านคน ทั่วประเทศ

นางสาว คาดียะห์ อามานะกุล กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์ทำให้ดิฉันได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนและนักเรียน ยกตัวอย่าง ดิฉันได้ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Songsmith ในการแต่งเพลงของตนเองและใช้ฟังก์ชัน Speak Cell ใน Microsoft Excel ในการเรียนรู้วิธีออกเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์ต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะทำให้การเรียนรู้สนุกสนานและสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เด็กนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายดายขึ้น ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการเป็นครูที่ได้รับยกย่องเป็น “คุณครูผู้นำ” และการมีโอกาสไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสเปนในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้ดิฉันได้แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้จากครูจากนานาประเทศได้ ดิฉันขอขอบคุณไมโครซอฟท์สำหรับโอกาสในครั้งนี้ ที่จะช่วยให้ดิฉันได้พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ดียิ่งๆ ขึ้น สำหรับเด็กนักเรียนไดทยในภาคใต้ต่อไป”

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนของคุณครูคาดียะห์ 5

สร้างเสริมศักยภาพของครู ผ่านโครงการ “คุณครูผู้นำ” (Microsoft Expert Educator Program)

โครงการ “คุณครูผู้นำ” เป็นโครงการที่ยกย่องบทบาทสำคัญของครูที่มีต่อชุมชน ซึ่งโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 1 ปี เพื่อยกย่องคุณครูผู้นำจากทั่วโลกที่นำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา การทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์ทำให้ครูสามารถแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศึกษา ไปยังกลุ่มเพื่อนครูด้วยกันและผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา

นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าว “คุณครูอย่าง ครูคาดียะห์นั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับไมโครซอฟท์ในการทำงานและลงทุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไมโครซอฟท์แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ และอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และครู ผ่านการฝึกอบรม การเข้าถึงดีไวซ์ บริการ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับภาคการศึกษา และพร้อมสร้างโอกาสให้กับบุคคลากรคนไทยที่มีความสามารถในการไปแข่งขันบนเวทีโลกและทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง ไมโครซอฟท์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับครูและนักเรียนทั่วโลกเพื่อพร้อมรับกับศตวรรษ 21 และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม เรามีความภูมิใจในครูคาดียะห์และมั่นใจว่าคุณครูจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติสำหรับคุณครูผู้นำประจำปี 2557 นี้ ได้อย่างดีที่สุด”

ไมโครซอฟท์ ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ลงทุน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 300,000 ล้านบาท) เพื่อการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย นั้น ได้ลงทุน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 156 ล้านบาท) กับการศึกษาไทย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมครูจำนวน 560,000 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

รูปหมู่

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันระดับนานาชาติ ในงานประชุมนานาชาติ “ไมโครซอฟท์กับการศึกษา”

การแข่งขันระดับนานาชาติ ในงานประชุมนานาชาติของไมโครซอฟท์ ภายใต้หัวข้อ “ไมโครซอฟท์กับการศึกษา” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม ณ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน งานประชุมดังกล่าวร่วมยกย่องและเชิดชูคุณครูจากทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ตัวแทนครูผู้นำจำนวน 250 คน และโรงเรียนต้นแบบอีก 80 แห่งจะรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างครูและกับไมโครซอฟท์ โดยมีผู้ร่วมงานเป็น ครู ผู้นำโรงเรียน และผู้นำด้านการศึกษาที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ มาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ กว่า 700 คน จาก 75 ประเทศทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครูผู้นำที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กรุณาคลิ๊กไปที่ http://www.pil-network.com/Forums/ExpertEducators/Barcelona2014/GBR