ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวต้นแบบการจัดการระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

Home / IT News / ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวต้นแบบการจัดการระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวต้นแบบการจัดการเนื้อหาทางการแพทย์สำหรับใช้งาน ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ HIMSS เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น (เอชดีเอส) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) เปิดตัวต้นแบบการจัดการเนื้อหาทางการแพทย์ เป็นครั้งแรก เพื่อช่วยสนับสนุนโมเดลการใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records Adoption Model: EMRAM) ที่จัดทำโดยสมาคมระบบการจัดการและระบบสารสนเทศบริการสุขภาพ (Healthcare Information and Management Systems Society: HIMSS) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต้นแบบนี้จะช่วยให้องค์กรด้านสุขภาพสามารถนำมาประยุกต์ใช้และวางแผนการลงทุนด้านไอทีของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเดินหน้านำระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) มาใช้ในการก้าวสู่องค์กรสถานพยาบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

K.Marrut_HDS (3)

สตีเวน เหยียว รองประธานและผู้อำนวยการบริหารของสมาคม HIMSS ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “เนื้อหาทางการแพทย์ (medical content) ถือเป็นหัวใจหลักขององค์กรด้านสุขภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้งานเนื้อหาดังกล่าวได้อย่างราบรื่น องค์กรจึงต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและควบคุมระบบการจัดเก็บข้อมูล การทำงาน และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ช่วยพัฒนาต้นแบบเพื่อเป็นการสนับสนุนโมเดลการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละระดับขั้นขึ้นมา”

ขณะนี้ หลายๆสถานพยาบาลทั่วโลกกำลังนำแอพพลิเคชั่น EMR มาใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการและการรักษาให้ดียิ่งขึ้น ทางสมาคม HIMSS จึงได้จัดทำโมเดล EMRAM สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 8 ระดับ เพื่อมาตรฐานในการสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่องค์กรด้านสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถเข้าใจและประเมินถึงความจำเป็นด้าน EMR ขององค์กรตนได้

ทั้งนี้ เมื่อมีการนำ EMR เข้ามาใช้งานนั้น บรรดาแพทย์และผู้บริหารจำนวนมาก พบว่า การระบุโซลูชั่นที่เหมาะสมกับองค์กรตนสำหรับการจัดเก็บและบริหารจัดการเนื้อหาทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จึงได้ช่วยพัฒนาต้นแบบต่อสำหรับจัดการเนื้อหาทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนโมเดลมาตรฐาน EMRAM ของสมาคมฯ โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลของ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์
จอห์นนี มา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ กล่าวว่า “สถานพยาบาลและธุรกิจด้านสุขภาพเป็นกลุ่มองค์กรที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และกำลังประสบกับการเพิ่มจำนวนที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลายของข้อมูลเมื่อนำแอพพลิเคชั่น EMR เข้ามาใช้งาน ในขณะที่ข้อมูลผู้ป่วยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง องค์กรจึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่สามารถปรับขยายได้ในระดับสูงเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม ด้วยการบริการให้คำปรึกษาของสมาคม HIMSS ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถช่วยองค์กรด้านสุขภาพสามารถปรับใช้สินทรัพย์ด้านไอทีของตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดการต้นทุนและพร้อมให้บริการในระดับที่ดีเยี่ยมได้”

โซลูชั่นการจัดการเนื้อหาสำหรับโมเดล EMRAM จากบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 7 ประการ ได้แก่ การดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง, ไฟล์และเนื้อหา, ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบยูนิไฟด์, เศรษฐศาสตร์การจัดเก็บข้อมูล, การพัฒนาสู่ระบบคลาวด์, ระบบเสมือนจริง, และแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กร โดยองค์กรด้านสุขภาพสามารถนำแต่ละองค์ประกอบมาปรับใช้ในลักษณะแยกส่วนได้ตามแต่ละระดับขั้นขององค์กร หรือผสมผสานหลายโซลูชั่นเพื่อปรับใช้ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบใดระบบหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง และเพื่อวางแผนการเติบโตขององค์กร

เมื่อพิจารณาความต้องการด้านการจัดการเนื้อหาทางการแพทย์สำหรับโมเดล EMRAM แล้ว องค์กรด้านสุขภาพจะสามารถกำหนดลำดับขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างโซลูชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของตนในแต่ละระดับขั้นได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยลำดับขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาจะประกอบด้วยส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองความต้องการของ EMRAM ในแต่ละระดับขั้นได้เท่านั้น แต่ยังผสานรวมเข้ากับโซลูชั่นที่มีการปรับใช้ในขั้นต่อๆ มาอีกด้วย

มารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด กล่าวว่า เนื่องจากระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record – EMR) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการเอกสารได้อย่างมาก รวมทั้งลดความผิดพลาดและการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ ทางเรามองว่าตลาดเมืองไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะนำระบบ EMR มาพัฒนาใช้เป็นระดับสูง อาทิ เช่น ระดับ 7 ที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบไร้กระดาษ ซึ่งมีความพร้อมใช้งานได้ 100% และมีความมั่นคงต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โซลูชั่นของฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ สามารถตอบโจทย์ข้อกำหนดเหล่านี้และยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบต่างๆ พร้อมทั้งสามารถปรับขยายในการรองรับธุรกิจในอนาคต เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจด้านสุขภาพในประเทศไทยสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตขยายตลาดในภูมิภาคได้ยิ่งขึ้น