Home / IT News /

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันพวกเรากำลังอยู่ท่ามกลางการโอนถ่ายอุตสาหกรรม ปรากฎการณ์ที่ส่วนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ย้ายไปยังภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของโลกเองก็เจอกับความผันผวนจากการตื่นตัวของเหล่าผู้ผลิตในภูมิภาคที่ต่างผลักดันธุรกิจของตัวเองให้เข้ามาแข่งขันในระดับโลก

Digital Prototyping_Autodesk (3)

ผู้ผลิตจะตระหนักได้ว่าการแข่งขันด้วยราคาไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนอีกต่อไป การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้นได้นำไปสู่ตลาดใหม่ๆ ระดับภูมิภาคต่างๆ ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ในระดับท้องถิ่นที่สามารถกำหนดและปรับแต่งเองได้และมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเข้ามาใช้ในการดำเนินงานของภาคธุรกิจมากขึ้น (consumerization) ได้เปิดให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะมีราคาสมเหตุสมผลแล้วยังเป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เพราะฉะนั้น ความต้องการของผู้ผลิตในการหาวิธีการแบบ end-to-end ซึ่งประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบในการกำหนดผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นสำหรับการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือโซลูชั่นเฉพาะทางเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทางธุรกิจ โดยปัจจัยทั้งหมดนี้สามารถทำให้ครบครันได้โดยการใช้กระบวนการผลิตแบบสมส่วน ใช้ซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆ และมุมมองการผลิตร่วมกันได้ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ด้วยการใช้หลักการผลิตแบบมีความคล่องตัวสูง (Agile Manufacturing)

โรงงานอัจฉริยะในอนาคตจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดวงจรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรายงานล่าสุดของ ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน เรื่อง ‘อุตสาหกรรมการผลิตในอาเซียน’ ผู้ผลิตสามารถลดระยะเวลาการผลิตได้ถึง 10% ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตได้ 30% และลดการใช้แรงงานได้ 20% เช่นเดียวกับการลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

Chris Lee

มอเตอร์, ปั๊ม หรือ คอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพระดับพรีเมียมนั้น ต่างต้องการไดร์ฟที่มีแรงดันต่ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน การควบคุมจากระยะไกลและการวิเคราะห์ของเครื่องมือการผลิต การบำรุงรักษาเสมือนจริงและการวางแผนจะช่วยส่งเสริมบริการที่ใช้ร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการค่าใช้จ่ายของทรัพยากรนอกสถานที่ได้

3 เทคโนโลยีหลักสำหรับการนำการผลิตแบบมีความคล่องตัวสูงมาใช้งาน
การนำการผลิตแบบมีความคล่องตัวสูงมาใช้งานนั้นหมายถึงกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นไปยังการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะที่ยังคงคุณภาพสูงและควบคุมต้นทุนของการผลิตได้

นี่คือ 3 เทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยในการนำการผลิตแบบมีความคล่องตัวสูงมาใช้ในปัจจุบัน 1. แม่แบบดิจิตอล 2. ระบบคลาวด์เบส 3. การปรับแต่งและกำหนดค่า

แม่แบบดิจิตอล
แม่แบบดิจิตอลจะช่วยให้กลุ่มผู้ทำงานด้านการผลิตที่พัฒนาดิจิตอลโมเดลแต่ละส่วนสามารถเข้าถึงได้ในทุกกระบวนการของการผลิต และเป็นสะพานที่ใช้เชื่อมช่องว่างระหว่างแนวความคิดของนักออกแบบ, วิศวกรรม และทีมผู้ผลิต โดยดิจิตอลโมเดลนี้จะช่วยจำลองผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบและจำลองภาพได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจำลองแม่แบบตัวจริงขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งออกสู่ตลาดแล้วยังช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

ระบบคลาวด์แบบบูรณาการ
เพื่อให้สามารถนำเอาแม่แบบดิจิตอลมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะต้องมีความยืดหยุ่น มีการจัดการที่ดีและการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถหาได้จากระบบคลาวด์ ซึ่งคลาวด์นั้นถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของเหล่านักออกแบบ วิศวกร และผู้ผลิตที่ต้องการทำงานให้สำเร็จจากทุกสถานที่ ทุกเวลาและทุกดีไวซ์ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคลาวด์มาจากการที่เราสามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆ ของการทำงานได้

ด้วยแม่แบบดิจิตอลและระบบคลาวด์แบบบูรณาการ เหล่าผู้ผลิตจะสามารถผลิตและบริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่แตกต่างออกไปสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างสินค้าที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกด้วย

การปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคลและ การควบคุมการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและการบริการโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โซลูชั่นอย่างแม่แบบดิจิตอลและการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปจะทำให้เกิดนวัตกรรมอันยอดเยี่ยม เกิดความแตกต่างที่ออกไปสู่ตลาด และยังเป็นการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญอีกด้วย

ผู้ผลิตในปัจจุบันสามารถเข้าถึงโซลูชั่นที่สามารถพัฒนาขั้นตอนในการผลักดันพวกเขาออกไปสู่แนวหน้าของตลาดและมีอำนาจในการสร้างธุรกิจมากขึ้น ด้วยโซลูชั่นในรุ่นต่อไป บริษัทต่างๆ จะสามารถออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้เร็วกว่าเดิมและทำให้ตลาดมีความเจริญเติบโตมากขึ้น

เริ่มต้นก้าวแรก
ผู้ผลิตที่มองการณ์ไกลได้เริ่มนำการผลิตที่มีความคล่องตัวสูงมาปรับใช้เรียบร้อยแล้ว เช่น ฮิราตะ คอร์ปเปอเรชั่นในประเทศญี่ปุ่น ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาด ยูจิ โนนากะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท ฮิราตะ คอร์ปเปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบของยานยนต์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ได้ยกย่องว่าการใช้นวัตกรรมแม่แบบดิจิตอลสามมิติส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้เป็แนอย่างดี

“การใช้โมเดลสามมิติ ได้ช่วยลดข้อผิดพลาดและช่วยทำให้การแบ่งปันข้อมูลดีขึ้น ความจริงแล้วเราสามารถลดเวลาในการประชุมกลุ่มลงได้เยอะ โดยเราใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดียวของที่เคยใช้ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับโปรเจคข้ามประเทศอีกด้วย” นายโนนากะกล่าว

อนาคตของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
ต้องขอบคุณการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงของขั้นตอนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน เกือบทุกคนสามารถจับไอเดียของตัวเองและทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ภายในเวลาข้ามคืน เมื่อเทคโนโลยีได้มาบรรจบกับความต้องการของกระบวนการสร้างสรรค์ จึงทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมา

เหล่าผู้ผลิตได้อยู่ท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เน้นความสามารถของการใช้งานควบคู่ไปกับการออกแบบที่สวยงาม ในขณะที่การผลิตทั่วโลกยังคงกระจุกตัวอยู่แค่เพียงที่ใดที่หนึ่ง แต่อีกไม่นานเราจะได้เห็นการกระจายโมเดลแบบนี้มากยิ่งขึ้น

อนาคตของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อโลกได้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ และคงไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่าตอนนี้แล้วที่จะเริ่มต้นแผนงานอย่างชาญฉลาดและมีความคล่องตัวสูง