โครงข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจาก CAT อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างคาดไม่ถึง

Home / IT News / โครงข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจาก CAT อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างคาดไม่ถึง

ในปี 2557 นี้ CAT ได้จัดทำวีดีโอ Infographic ซึ่งเป็นงานการสื่อสารวิธีหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจ และอธิบายธุรกิจบริการของ CAT ในแบบง่ายๆ โดยนำเสนอผ่านงาน Animation ที่มีเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่าย และอธิบายถึงบทบาทของธุรกิจและบริการของ CAT ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมทาง Social ที่ผู้บริโภคส่วนมากคุ้นเคย รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจในสินค้าและบริการหลักทั้ง 3 บริการ ได้แก่ CAT Internet เครือข่าย 3G ความเร็วสูง my by CAT และ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 นอกจากนั้นแล้ว วีดีโอ Infographic ชุดนี้ยังมุ่งหวังที่จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในโครงข่ายการสื่อสารของไทยตามแนวคิดของภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “ CAT คือผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทย” อีกด้วย

ซึ่งวีดีโอ Infographic ชิ้นนี้จะสามารถดูได้โดยคลิ๊กที่อินเทอร์เน็ตแบนเนอร์ของ CAT ในเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งmthai.com และยังถูกโพสลงในเฟสบุ๊คที่ได้รับความนิยมจำนวนมากอีกด้วย

face feed