ไมโครซอฟท์ จับมือ ส.อ.ท. เดินหน้าเตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีไทยสู่เออีซี

Home / IT News / ไมโครซอฟท์ จับมือ ส.อ.ท. เดินหน้าเตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีไทยสู่เออีซี

ไมโครซอฟท์ จับมือ ส.อ.ท. เดินหน้าเตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีไทยสู่เออีซี
ลงนามบันทึกความเข้าใจในการสนับสนุนการนำโปรแกรมออฟฟิศ 365 มาใช้
พร้อมให้การฝึกอบรมสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

Microsoft and FTI MOU Signing Ceremony

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงแปลงและพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้า เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย 70 ล้านคน โดยล่าสุด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท เพื่อร่วมเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง โดยภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ ไมโครซอฟท์ได้ให้การิสนับสนุน สภาอุตสาหกรรมส่วนกลาง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ 74 จังหวัด ด้วยโปรแกรม Microsoft Office 365 Small Business Premium ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทำงานบนคลาวด์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยไม่มีค่าใใช้จ่าย นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ และสภาอุตสาหกรรมฯ ยังมีแผนที่จะร่วมกันจัดสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้กับเอสเอ็มอีในไทย ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘We Make 70 Million Lives Better’ ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นทำตามคำมั่นสัญญาของเราที่จะยกระดับภาคธุรกิจของไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยไมโครซอฟท์ ได้ให้การช่วยเหลือในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม ความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงสภาอุตสาหกรรมไทยเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ หากแต่สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมที่อยู่ทั่วประเทศก็จะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย วันนี้ เอสเอ็มอีไทยสามารถเข้าถึงเครื่องมือและการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการซึ่งจะช่วยให้ความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างกันสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกให้กับเอสเอ็มอีไทย และหากภาคธุรกิจเอสเอ็มอีไทยมีความแข็งแกร่งก็จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนอีกด้วย”

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีมากมายให้กับเอสเอ็มอีของไทย แต่ขณะเดียวกันก็มาพร้อมความ ท้าทายที่ภาคธุรกิจในประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี อาทิ การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยให้องค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้น นอกจากการสนับสนุนโปรแกรมออฟฟิศ 365 ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ให้กับทางสภาอุตสาหกรรมแล้ว ไมโครซอฟท์ยังให้การฝึกอบรมแก่เอสเอ็มอีทั่วประเทศในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นประโยชน์ในการแข่งขัน ทั้งหมดนี้นับเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก”

นายสุพันธุ์ มงคงสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า “การนำออฟฟิศ 365 มาใช้จะช่วยให้สภาอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่องค์กรแห่งความรู้ (Knowledge–Based Organization) ด้วยการแบ่งปันข้อมูลและความรู้ ระหว่างส่วนกลางและสภาอุตสาหกรรมใน 74 จังหวัด รวมถึงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ นอกจากนี้ การทำงานผ่านระบบคลาวด์ช่วยให้เราสามารถแชร์และทำงานเอกสารร่วมกันได้อย่างปลอดภัย สามารถประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอลล์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ยังปกป้องข้อมูลที่มีค่าของเราว่าจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านโฆษณา ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรที่ดีและยาวนานระหว่างไมโครซอฟท์และสภาอุตสาหกรรมฯ”

ในปัจจุบัน มีจำนวนเอสเอ็มอีที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 2.65 ล้านราย มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 37 ของจีดีพีของประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของธุรกิจในประเทศทั้งหมด โดยก่อนหน้านี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยอีกด้วย

เกี่ยวกับออฟฟิศ 365

Office 365 Small Business Premium ประกอบด้วยชุดโปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถบริหารจัดการบริการต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านไอที บริการนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานไม่เกิน 10 คน นอกจากนี้ ชุดโปรแกรมที่ทำงานบนคลาวด์ดังกล่าวนี้ ยังมีคุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัยที่ไร้ช่องโหว่ ซึ่งประกอบด้วย ระบบป้องกันข้อมูลสูญหาย ระบบอินทิเกรดเต็ด คอมไพลอันซ์ (Integrated Compliance) ระบบป้องกันมัลแวร์แบบบิลด์อิน และตัวเลือกติดตั้งใช้งานที่คล่องตัวสำหรับการใช้งานภายในองค์กรและผ่านคลาวด์ ไมโครซอฟท์รับประกันด้วยข้อตกลงระดับการบริการที่รับประกันอัพไทม์ร้อยละ 99.9 (Service Level Agreements -SLAs) พร้อมการคืนเงิน

บรรยายใต้ภาพ

Microsoft and FTI MOU Signing Ceremony

นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) ร่วมด้วย นางสาวทิพมาศ อจลากุล ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) และ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ขวา) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง