เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม Canon Photo Marathon 2013!

Home / IT News / เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม Canon Photo Marathon 2013!

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน ที่ยังไม่เรียบร้อย  ทางบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มีความจำเป็นจะต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม Canon Photo Marathon 2013 จากวันที่ 14 ธ.ค 2556  ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นปกติเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกคน  โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ”

visual