กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “เด็กไทยกับไอที” กระตุ้นเยาวชนใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์

Home / IT News / กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “เด็กไทยกับไอที” กระตุ้นเยาวชนใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์

996625_1427120680842441_1742238649_n

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยกับไอที” รวมพลังเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักวิชาการ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อไอที ส่งเสริมการใช้สื่อไอทีอย่างสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้ไอทีให้เป็นประโยชน์ แก่ตนเอง และสังคม พร้อมเชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี ‘ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป’ แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสุระ เตชะทัต) กล่าวว่า การจัดงาน “เด็กไทยกับไอที” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันและรู้จักเลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสื่อไอทีที่มีต่อเด็กและเยาวชน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลสื่อไอทีที่เป็นภัย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจของคณะทำงานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กรณีเด็กไทยกับไอที ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนกับสื่อไอทีในปัจจุบัน

กิจกรรมสำคัญได้แก่ การประกวดคลิปวิดีโอ “เด็กไทยกับไอที” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี ถ่ายทอดมุมมองและความคิดสุดสร้างสรรค์ผ่านผลงานคลิปวิดีโอที่ถ่ายทำด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ความยาวไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดเรื่องราว ไม่จำกัดเทคนิค ส่งลิงค์ผลงานมาที่ https://www.facebook.com/itdekthai เปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 และจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ แบไต๋ ดิจิตอลไลฟ์ สตูดิโอ ชั้น 4 อาคารดิจิตอลเกตเวย์ สยามสแควร์

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (แห่งประเทศไทย) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ที่ปรึกษาสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้จัดงานและผลิตรายการโทรทัศน์ด้านไอที และในฐานะผู้จัดการประกวดคลิปวิดีโอ “เด็กไทยกับไอที” และ นายจักรกฤต โยมพยอม สุดยอดแฟนพันธ์แท้สุนทรภู่ และพิธีกรรายการไอที

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลที่ 2 รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ในฐานะคณะกรรมการจัดการประกวดคลิปวิดีโอ “เด็กไทยกับไอที” กล่าวว่า การประกวดคลิปวิดีโอครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เยาวชนจะได้แสดงศักยภาพในการถ่ายทอดความเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวรวมถึงความคิดที่แปลกใหม่แหวกแนวไม่ซ้ำใคร ภายใต้แนวคิด ‘ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้าทำคลิป’ ผ่านอุปกรณ์ไอทีที่พวกเขาใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้เยาวชนเหล่านั้นรู้จักการใช้อุปกรณ์ไอทีให้ได้ประโยชน์เต็มศักยภาพ และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น อีกทั้งทำให้สังคมได้เห็นความสามารถและเข้าใจมุมมองของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นด้วย

กระทรวงวัฒนธรรมยังได้แถลงถึงความร่วมมือกับงาน TGS BIG Festival ในการผนวกกิจกรรมของโครงการ “เด็กไทยกับไอที” ให้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ โดยจะมีการจัดนิทรรศการ “เด็กไทยกับไอที” ใน 3 เรื่อง ได้แก่ นิทรรศการ “พระเจ้าอยู่หัวกับไอที” นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสายพระเนตรอันกว้างไกลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นิทรรศการในประเด็นเรื่องสื่อไอที ประกอบด้วย เกม สื่อดิจิตอล และพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กไทย และนิทรรศการ “Kid’s Culture” แสดงให้เห็นพัฒนาการทางการละเล่นของเด็กในรูปแบบดิจิตอล นิทรรศการทั้งหมดใช้เทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟเข้ามาผสมผสานเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างสนุกสนานและได้รับสาระความรู้ไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับ “เด็กไทยกับไอที” ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย เด็กไทยรู้เท่าทัน ‘เกม’ เด็กไทยกับสื่อดิจิตอล และ เด็กไทยกับการต่อยอดบนสมาร์ทโฟน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญที่เป็นผู้นำทางความคิดของเยาวชน อาทิ ต๊อบ เถ้าแก่น้อย ปรัชญา ปิ่นแก้ว หนุ่ย พงศ์สุข มาร่วมเสวนา นอกจากนี้ยังมีการประกวดคอสเพลย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ชิงรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม งาน Thailand Game Show BIG Festival จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-19-20 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00-20.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน