แคนนอน ขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ไว้วางใจในแคนนอน อิมเมจจิ้ง โซลูชั่น

Home / IT News / แคนนอน ขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ไว้วางใจในแคนนอน อิมเมจจิ้ง โซลูชั่น

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์แคนนอน ขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายวาตารุ นิชิโอกะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด แสดงความขอบคุณต่อ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารของแคนนอน เพื่อให้งานเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพด้วยอิมเมจจิ้ง โซลูชั่นของแคนนอนอันล้ำสมัย ตอบสนองความต้องการทุกแบบของผู้ใช้งานในทุกระดับ ร่วมด้วย ชูศักดิ์ ธรรมสิทธิ์บูรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย ส่วนงานบิสซิเนส อิมเมจจิ้ง โซลูชั่น, คุณพงศพร  กรอบสนิท (ซ้ายสุด), ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ (ที่ 5 จากซ้าย) และ คุณเปรมจิต เสาวคนธ์ (ขวาสุด) เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้