ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เดินหน้านำโครงการยูธสปาร์ค เติมพลังให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

Home / IT News / ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เดินหน้านำโครงการยูธสปาร์ค เติมพลังให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว 4 โครงการเพื่อสังคม  ซึ่งมุ่งที่จะมอบโอกาสที่ดีขึ้นแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ  โดยทั้ง 4 โครงการใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ YouthSpark (ยูธสปาร์ค) ที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนที่อยู่ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทั้ง ภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ ในการร่วมสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง16-30 ปี ซึ่งมีจำนวนกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ[1] ภายในระยะเวลาอีก 3 ปี ข้างหน้า

โครงการ YouthSpark เป็นความคิดริเริ่มของไมโครซอฟท์ที่จะเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้า โดยแนวทางของโครงการ คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เยาวชนผ่านการศึกษาและขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อจุดประกายและมอบเครื่องมือในการจินตนาการโอกาสใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการของสังคมในอนาคต

แนะนำ  4  โครงการใหม่  ภายใต้ YouthSpark  ในประเทศไทย

–          โครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ดี  (Innovate For Good)

–          โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อขยายขีดความสามารถของเยาวชน (THE YES)

–          โครงการกองทุนพัฒนาเพื่อเยาวชน (Give For Youth)

–          โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียน (Developing and Enhancing ICT Skills of Micro, Small, and Medium Enterprises in ASEAN) 

ในวันนี้  ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน โครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ดี  หรือ Innovate For Good ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน  โดยมีเยาวชนกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานโครงการ Innovate For Good เป็นชุมชนแห่งใหม่ที่ช่วยให้เยาวชนคนหนุ่มสาวทำงานร่วมกัน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และจินตนาการร่วมกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง สำหรับโครงการนี้ ไมโครซอฟท์ได้จับมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ในการดำเนินการ

นอกจากนี้ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ยังร่วมสนับสนุนใน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อขยายขีดความสามารถของเยาวชน (Tech Training to Help Extend Youth Empowerment Space’ หรือ THE YES) อีกด้วย  โดยเยาวชนไทยในชนบทและด้อยโอกาสจำนวน 1,200 คน จะได้รับการฝึกอบรมพร้อมโอกาสทางอาชีพ การศึกษา การฝึกทักษะต่างๆ การเป็นผู้ประกอบการ หรือ ความเป็นผู้สร้างสรรค์ของสังคม

โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียน (Developing and Enhancing ICT Skills of Micro, Small, and Medium Enterprises in ASEAN) เป็นอีกหนึ่งโครงการใหม่ ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปี 2557 โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ในประเทศอาเซียน 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทย มูลนิธิอาเซียนและศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา จะเป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม e-commerce และ e-business ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ถึง 25 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานให้แก่พวกเขา

โครงการกองทุนพัฒนาเพื่อเยาวชน (Give For Youth) ริเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนขนาดย่อมผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ของเยาวชนทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มีโครงการจำนวน 7 โครงการ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ) ซึ่งสามารถระดมเงินทุนผ่านเว็บไซต์ได้มากถึง 120,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือราว 3,600,000 บาท)  โดยทั่วโลกโครงการฯ  สามารถระดมเงินทุนได้มากกว่า 1.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (36 ล้านบาท) สำหรับ 500 โครงการ นับตั้งแต่โครงการเปิดตัว  7 เดือนที่ผ่านมา 

รวมพลังปิดช่องว่างแห่งโอกาส

นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ระยะเวลา 20 ปี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไมโครซอฟท์ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยผ่านวิสัยทัศน์ ‘We Make 70 Million Lives Better’  ซึ่งที่ผ่านมา มีคนไทยประมาณ 10.6 ล้านคน ได้รับประโยชน์จากหลากหลายโครงการของไมโครซอฟท์ เช่น  Partners in Learning,  Imagine Cup, DreamSpark และ BizSpark  ในขณะนี้ เยาวชนของเราต้องเผชิญกับช่องว่างทางโอกาส ระหว่างกลุ่มคนที่มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทักษะ และกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสนั้น อย่างไรก็ตาม ไมโครซอฟท์ พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันปิดช่องโหว่เหล่านั้นและพัฒนาสังคมให้ก้าวไปอีกระดับ ด้วยการมอบโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ แก่เยาวชน เปรียบเสมือนเป็นการจุดประกายแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้น”    

นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ กล่าวว่า “เป็นระยะเวลากว่า 6 ปีแล้วที่เราได้เป็นพันธมิตรกับไมโครซอฟท์ ผมได้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของไมโครซอฟท์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนไทย ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนมีชัยพัฒนาที่สามารถมอบความรู้ด้าน ICT และ การฝึกอบรมแก่ชาวบ้าน ด้วยความช่วยเหลือจากไมโครซอฟท์ ทำให้ชาวบ้านพัฒนาทักษะด้านบัญชี จัดการเอกสารเทคนิคด้านเกษตรกรรม และสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าของพวกเขาเองได้ ดังนั้น ผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมมือทั้งกับไมโครซอฟท์และพันธมิตรเพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนไทยต่อไป”

ศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว“ภาครัฐไม่สามารถทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนให้สัมฤทธิ์ผลได้โดยลำพัง ดังนั้นการที่มีหน่วยงานต่างๆ ทั้ง องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ ภาคธุรกิจ อย่าง บริษัท ไมโครซอฟท์ เข้ามาร่วมกันทำงานก็จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างแข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมาย โครงการที่ไมโครซอฟท์ดำเนินงานนั้นเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ระดับภูมิภาคอาเซียนแต่เป็นการมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระดับโลกเลยทีเดียว  เทคโนโลยี นั้นมีประโยชน์มาก หากนำมาใช้อย่างถูกต้อง  ก็จะกลายเป็นแหล่งความรู้และมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของเราได้  ทางกระทรวงฯ ขอขอบคุณทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการ YouthSpark นี้เกิดขึ้น”

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.microsoft.com/youthsparkhub.

### 

ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 1

Microsoft YouthSpark1

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทั้ง ภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ เปิดตัว 4 โครงการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ YouthSpark (ยูธสปาร์ค) ที่จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนที่อยู่ทั่วโลก ในการร่วมสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี ซึ่งมีจำนวนกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาอีก 3 ปี ข้างหน้า 

ลำดับภาพจากซ้ายไปขวา:

–          นางสาวสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

–          รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

–          นางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

–          นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

–          นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวง  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

–          นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

–          นายอาจี อัคหมาด วาฮีดิน เจ้าหน้าที่โครงการระดับอาวุโส มูลนิธิอาเซียน 

 

ภาพที่ 2

Microsoft YouthSpark2

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เปิดตัวโครงการ YouthSpark โดยมีนายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวง  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ซ้ายสุด)  และนายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ (ขวาสุด) ร่วมสนับสนุนโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนไทย นางสาวธาริตา สถาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากโครงการ Innovate for Good ในงาน

ภาพที่ 3

Microsoft YouthSpark3

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ขวาสุด) และนางสาวสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน (ซ้ายสุด) พร้อมด้วตัวแทนเยาวไทย นางสาวธาริตา สถาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมเปิดตัวโครงการ YouthSpark เมื่อเร็วๆ นี้ 

ภาพที่ 4

Microsoft YouthSpark4 

นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และนางสาวสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  (แถวหลังตรงกลาง) ร่วมเปิดตัวโครงการ YouthSpark โดยมีเยาวชนไทยจากโครงการ Innovate for Good ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ YouthSpark ร่วมแสดงความยินดีในงาน 

ภาพจากงาน Innovate for Good

ภาพที่ 1

YouthSpark -Innovate for Good 1

เยาวชนคนหนุ่มสาวกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน Innovate For Good ซึ่งเป็นชุมชนแห่งใหม่ที่ช่วยให้เยาวชนคนหนุ่มสาวทำงานร่วมกัน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และจินตนาการร่วมกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2556

ภาพที่ 2

 YouthSpark -Innovate for Good 2 YouthSpark -Innovate for Good 3

น้องๆ เยาวชน นั่งรวมกลุ่มเพื่อแชร์ไอเดียโครงการเพื่อสังกับเพื่อนๆ ในงาน Innovate for Good

ภาพที่ 4

YouthSpark -Innovate for Good 4

ในงานมีพี่ๆ จากไมโครซอฟท์และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ร่วมให้คำแนะนำแก่เยาวชน 

ภาพที่ 5

YouthSpark -Innovate for Good 5

เยาวชนไทยมุ่งมั่นกับการร่างไอเดียดีๆ ในการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมในงาน Innovate for Good ซึ่งจัดขึ้นที่ไมโครซอฟท์เมื่อเร็วๆ นี้