ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรม “คลิกดูคลิป MThai บน LG Smart TV ลุ้นรางวัลมากมาย”

Home / IT News / ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรม “คลิกดูคลิป MThai บน LG Smart TV ลุ้นรางวัลมากมาย”

 

รายชื่อผู้โชคดี

.

LG Plasma TV ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 5 รางวัล หัก ณ ที่จ่ายไว้ รางวัลละ 1,049.50 บาท

 1. พรรณวจี เดชะเทศ
 2. คมกฤติ อินทรเผือก
 3. jirachai pudpong
 4. สิทธิโชค อู่เจริญ
 5. เศกสันต์ ขันแก้ว

 

 

LG LED TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 5 รางวัล    หัก ณ ที่จ่ายไว้ รางวัลละ 549.50 บาท

 1. somthai sadudemechaitavechoke
 2. ปฏิภาณ สามกษัตริย์
 3. jansak gosalvith
 4. somporn  kotvongjantra
 5. นันทกร ยิ่งยงค์

 

 

DVD Home Thereter จำนวน 5 รางวัล           หัก ณ ที่จ่ายไว้ รางวัลละ 224.50 บาท

 1. นิภาพร พรมศรี
 2. ณ้ฐพล อยู่บริบูรณ์
 3. บุญชัย   ธาดาลิมะวัฒน์
 4. บัณฑิตย์ สุวัฑฒนะ
 5. ณัฐวัฒน์ จิตศีล

 

 

บูลเรย์โฮมเธียร์เตอร์ จำนวน 5 รางวัล            หัก ณ ที่จ่ายไว้ รางวัลละ 999.50 บาท

 1. วัชระ วงษ์เกษม
 2. สุวกฤษฏิ์ ว้ฒนเศรษฐสิริ
 3. สุรศักดิ์ กลิ่นธูป
 4. JIRASAK PHONTONGTIN
 5. ศิริพร เอี่ยมวิสุทธิสาร

 

 

เครื่องเล่นบูลเรย์ จำนวน 5 รางวัล                 หัก ณ ที่จ่ายไว้ รางวัลละ 199.50 บาท

 1. พงษ์พิทยา สัพโส
 2. วิจิตร ตระการวิจิตร
 3. ภวัต กิตติโสภา
 4. ภูพิวัฒน์ ศรีคำ
 5. koragot nernurai

 

ขอให้ท่านมารับรางวัลที่ บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:00 น.
ที่อยู่ : 75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
สำคัญ ** สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมในการมารับรางวัลคือ **
 1. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองด้วยเรียบร้อย)
 2. ถ่ายรูปด้านหลังทีวี ที่มี Serial No. แล้วปริ้นท์แนบมาด้วย
 3. ใบรับประกันสินค้า
 4. เตรียมเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กรณีที่ท่านไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้เป็นเอกสารการ “มอบอำนาจ” ให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยสำเนาบัตรประชาชน ก็ต้องใช้ทั้ง 2 ฉบับ คือของผู้มารับแทน และของเจ้าของเครื่องด้วยค่ะ

** หากท่านไม่มารับสินค้าภายใน 7 วันหลังจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 55 ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล **

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-5020700 ต่อ 7612

.

.