เวชธานี เปิดตัว หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ ช่วยจัดยาถูกต้อง ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อน

Home / IT News / เวชธานี เปิดตัว หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ ช่วยจัดยาถูกต้อง ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อน

 

โรงพยาบาล “เวชธานี” ก้าวอีกขั้น  เปิดตัว หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ รุ่น EV 220 หรือ Smart Dispensing Robot EV 220 มูลค่า 20 ล้านบาท หลังจากลงทุนพัฒนาระบบไอทีชั้นสูงที่ใช้ในโรงพยาบาล (HIS) หรือระบบ Trakcare นำร่องไปก่อนหน้านี้   โดยการสั่งยาของแพทย์ สามารถเชื่อมโยงการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกขั้นตอน

 

ตั้งแต่แพทย์สั่งยาไปจนถึงมือผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่นการันตีความปลอดภัยสูงสุดไร้การปนเปื้อนจากมือมนุษย์  สามารถนับยาและจ่ายยาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา ลดขั้นตอนการทำงานให้กับแพทย์ เจ้าหน้าที่ เพิ่มเวลาดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น  พร้อมยกระดับศักยภาพการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศสู่ระดับเวิลด์คลาส ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาล”ต้นแบบ”แห่งแรกของไทย ที่นำ หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ มาใช้บริการสำหรับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกได้อย่างครบวงจร

 

 

ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า “ หลังจากที่โรงพยาบาลเวชธานี ได้ขยายการลงทุนโดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล หรือ Healthcare Information System (HIS) ด้วยซอฟแวร์ Intersystems Trakcaretm ไปแล้วนั้น  ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆของโรงพยาบาลโดยเฉพาะขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศดีขึ้น ทั้งยังสามารถทำให้การบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดได้ลงทุนนำ หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ หรือ Smart Dispensing Robot EV 220 เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้บริการจัดการยาแก่ผู้ป่วยนอก

 

 

โดยมีขั้นตอนการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกขั้นตอน โดยหุ่นยนต์สมองกลดังกล่าว จะเริ่มทำงานเมื่อแพทย์สั่งยาผ่านระบบTrakcare ส่งผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน เชื่อมโยงข้อมูลมายังห้องยาเภสัชกร และประมวลผลผ่านซอฟท์แวร์ของหุ่นยนต์ด้วยบาร์โค้ด ซึ่งสามารถบรรจุยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามใบสั่งของแพทย์ ก่อนส่งมอบให้กับผู้ป่วย โดยจะมีฉลากยาของผู้ป่วยที่ถูกต้องติดอยู่บนขวดยาซึ่งมีความปลอดภัยแน่นหนาเป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยจากมือเด็ก

 

 

นอกจากนี้ยังสามารถนับยาและจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาดที่เกิดจากตัวบุคคลและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลในระยะยาวได้อีกด้วย   นอกจากนี้โรงพยาบาลเวชธานี ยังได้วางแผนนำ หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ Model PROUD ซึ่งเป็นหุ่นยนต์จัดยาสำหรับผู้ป่วยที่พักฟื้นในโรงพยาบาล โดยมีประสิทธิภาพสูงไม่แพ้กัน สามารถนับและจ่ายยาอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการบริหารจัดการยาผู้ป่วยใน ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ”

 

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลเวชธานีได้เร่งปรับแผนยุทธศาสตร์มุ่งสร้างจุดแข็งเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งการลงทุนด้านเทคโนโลยี นำนวัตกรรมที่ทันสมัย หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ มาใช้บริหารจัดการยาให้กับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้การบริการด้านสุขภาพสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการรับรองโรงพยาบาลจากJCI และยังช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจการในองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

 

การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ทันสมัย พร้อมทั้งอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อรองรับผู้ป่วยในปัจจุบันที่มาใช้บริการจากประเทศต่างๆถึงปีละกว่า 350,000 ราย รวมถึงแนวโน้มของผู้ป่วยที่คาดว่าจะมาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยการขยายตลาดกลุ่มผู้ป่วยในระดับนานาชาติ สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้ารับการเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือกลุ่มเออีซี (AEC) และเตรียมพร้อมสำหรับ Medical Hub ในอนาคตอีกด้วย .