สทอภ.เปิดตัวระบบการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

Home / IT News / สทอภ.เปิดตัวระบบการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธี “เปิดตัวระบบการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ( NSDI Portal / Clearinghouse Grand Opening ) ”      ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และประหยัดงบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล .