เดินเรื่องด้วยภาพ BOI Fair 2011

Home / IT News / เดินเรื่องด้วยภาพ BOI Fair 2011

 

ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรรศการ ในงาน BOI Fair 2011 ระหว่างวันที่ 5-13 ม.ค. 2555 ณ อาคารชาแลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดศาลากระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ทำให้ผู้เข้าชมงานทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปต่างตระหนักและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่กระทรวงฯ ให้การสนับสนุนเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว

 

และในส่วนนิทรรศการอื่นๆ โดยเฉพาะภาพยนต์ 4 มิติ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนต้องเพิ่มรอบฉายมากกว่า 20 รอบ ต่อวัน นอกจากนี้ ในส่วนของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน รวมทั้งโซนให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ที่ไห้คำแนะนำกับผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่าในรูปแบบครบวงจรทางธุรกิจ ซึ่งนอกจากสาระความรู้ที่ได้รับแล้ว ผู้เข้าชมงานยังได้สนุกสนานกับความบันเทิงจากเวทีกิจกรรม ที่มีทั้งการเล่นเกมส์แจกของรางวัล และเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์อีกด้วย