Twitter ทวิตเตอร์ บัญชีทวิตเตอร์

Twitter ชะลอลบบัญชีที่ไม่ใช้งานนานกว่า 6 เดือนออก เริ่ม 11 ธันวาคม เป็นต้นไป

Home / IT News / Twitter ชะลอลบบัญชีที่ไม่ใช้งานนานกว่า 6 เดือนออก เริ่ม 11 ธันวาคม เป็นต้นไป

Twitter ยืนยันว่ามีการชะลอที่จะวางแผนในการลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเกินกว่า 6 เดือนออก เนื่องจากต้องแยกบัญชีของผู้เสียชีวิต โดยจะส่งอีเมลแจ้งเตือน และเริ่มลบในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

หลังจากที่ทาง Twitter ได้ประกาศว่าจะมีการบังคับใช้นโยบายสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเกินกว่า 6 เดือน จะยืนยันลบบัญชีออกจากแพลตฟอร์ม ซึ่งจะรวมถึงบัญชีของผู้เสียชีวิตด้วย แต่เรื่องที่ทาง Twitter จะต้องลบบัญชีออกนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความทรงจำดีๆ ของผู้เสียชีวิต จึงทำให้ทาง Twitter จำเป็นต้องชะลอการลบบัญชีออกไปก่อน

อย่างไรก็ตาม ทาง Twitter ก็กำลังหาวิธีการจดจำในบัญชี Twitter ของผู้เสียชีวิต และจะเริ่มลบบัญชีในสหภาพยุโรปก่อน ส่วนของประเทศไทยรอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ

ที่มา idownloadblog