Dark Mode Facebook FB FB5 เฟสบุ๊ก

เจอโค้ดลับ…ฟีเจอร์ Dark Mode ใช้งานในแอพ Faceboook

Home / IT News / เจอโค้ดลับ…ฟีเจอร์ Dark Mode ใช้งานในแอพ Faceboook

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Facebook ได้ปล่อย FB5 ที่เป็นการออกแบบใหม่ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีขาวสว่าง แต่ถ้าหากใช้งานในเวลากลางคืนหรือในสถานที่มืดจะสามารถเพิ่มความสว่างได้เป็น 2 เท่าเหมือนกับเปิดไฟฉายเลย ซึ่งก็จะเป็นอัตรายต่อสายตาเป็นอย่างมากเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ล่าสุด Facebook จะมีโหมด Dark Mode ไว้ใช้งานกันแล้ว เพื่อถนอมสายตา ซึ่งมีคนเข้าไปค้นเจอโค้ดในแอพพลิเคชั่นของ Facebook ที่มีการซ่อนโค้ดฟีเจอร์ Dark Mode ไว้ด้านล่างเอาไว้ ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงการทดสอบและพัฒนาอยู่ และอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งแอพ มีเพียงส่วนของ Facebook Group เท่านั้นที่ทดลองใช้งาน Dark Mode อยู่

ที่มา wongmjane