YouTube YouTube Promium ยูทูป

ในที่สุด YouTube Premium อนุญาตให้ดาวน์โหลดวีดีโอใน 1080p

Home / IT News / ในที่สุด YouTube Premium อนุญาตให้ดาวน์โหลดวีดีโอใน 1080p

YouTube Promium เป็นการให้บริการที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ปราศจากการโฆษณาบน YouTube และสามารถดาวน์โหลดวีดีโอเพื่อรับชมแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย

ล่าสุด YouTube เริ่มปล่อยให้บริการดาวน์โหลดวีดีโอแบบ Full HD (1080p) ให้กับผู้ใช้ iPhone รายหนึ่งแล้ว แล้วอีกไม่นาน YouTube จะเริ่มให้บริการกับผู้ใช้ Android ในไม่ช้า แต่ YouTube ก็ไม่ได้ยืนยันว่าทุกคนจะได้รับพรีเมียมหรือไม่หรือเป็นเพียงคุณสมบัติของการทดสอบ A/B

เอาเป็นว่า ถ้าหากผู้ใช้งานมีตัวเลือกดาวน์โหลดวีดีโอ 1080p ในแอพพลิเคชั่น YouTube จะแจ้งให้กับผู้ใช้งานได้ทราบในความคิดเห็น

ที่มา gsmarena