Gmail กูเกิล ข่าว google ฟีเจอร์ ฟีเจอร์ใหม่

Google ครบรอบ 15 ปี มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ สามารถตั้งเวลาส่งอีเมลได้แล้ว

Home / IT News / Google ครบรอบ 15 ปี มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ สามารถตั้งเวลาส่งอีเมลได้แล้ว

เมื่อ 15 ปีที่แล้ว สำหรับ Google ได้เปิดตัว Gmail ที่ให้บริการอีเมลในรูปแบบใหม่ ที่มาพร้อมกับพื้นที่เก็บข้อมูล 1GB และมีระบบค้นหาอีเมลในกล่องของ Google ล่าสุด Google ครบรอบ 15 ปี ได้ประกาศยัดฟีเจอร์ใหม่ให้กับ Google อย่างมากมาย ดังนี้

Google

Smart Compose ::: การใช้ AI ช่วยเขียนอีเมล เพื่อประหยัดเวลาและให้ความสะดวกมากขึ้นในการเขียนอีเมลให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งเปิดใช้งานให้กับผู้ใช้ Android ทุกรุ่นเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ใช้ iOS กำลังจะเพิ่มฟีเจอร์ Smart Compose เร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ยังรองรับภาษาได้อีก 4 ภาษา ได้แก่ สเปน, ฝรั่งเศส, อิตาลี และโปรตุเกส

Schedule Send ::: เป็นฟีเจอร์ในการตั้งเวลาการส่งอีเมล โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าแล้วกดปุ่มสามเหลี่ยม และสามารถระบุเวลาการส่งอีเมลได้เลย ซึ่งจะเป็นการส่งอีเมลแบบอัตโนมัติ แน่นอนว่าผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลว่าจะลืมส่งอีเมล

และฟีเจอร์สุดท้าย คือ Dynamic E-mail ที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าตะเป็นการแก้ไขเอกสาร, การจัดตารางการประชุม และบริการอื่นๆ ของ Google ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำงานผ่าน Gmail ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าเว็บใหม่หรือออกจากอีเมล