Google ฉลองครบรอบ 30 ปี เวิลด์ไวด์เว็บ

Home / IT News / Google ฉลองครบรอบ 30 ปี เวิลด์ไวด์เว็บ

Google ฉลองครบรอบ 30 ปี บริการ เวิลด์ไวด์เว็บ หรือ WWW. ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง โดย Google ได้เปลี่ยนโลโก้ตัวเองเป็นรูปคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเชื่อมต่อกับ internet พร้อมกันนั้นตัวอักษร Google เองก็เป็นขอบเหลี่ยมเหมือนภาพ 8 Bit ด้วย

โดยเวิลด์ไวด์เว็บ (อังกฤษ: World Wide Web, WWW, W3; หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า เว็บ) คือพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดยการกำหนดยูอาร์แอล คำว่าเวิลด์ไวด์เว็บมักจะใช้สับสนกับคำว่า อินเทอร์เน็ต จริง ๆ แล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต

มาตรฐานที่ใช้ในเว็บ

มาตรฐานหลักที่ใช้ในเว็บประกอบด้วย 3 มาตรฐานหลักดังต่อไปนี้

    null
  • Uniform Resource Locator (URL) เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้กำหนดตำแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจแต่ละหน้า
  • HyperText Transfer Protocol (HTTP) เป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ และเซิร์ฟเวอร์
  • HyperText Markup Language (HTML) เป็นตัวกำหนดลักษณะการแสดงผลของข้อมูลในเว็บเพจ

นอกจากนี้ เวิลด์ไวด์เว็บ (WorldWideWeb) ยังเป็นโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลก และเป็นโปรแกรมแก้ไขเว็บแบบ WYSIWYG ตัวแรกของโลก โดยเวิลด์ไวด์เว็บเริ่มใช้เมื่อปี 1991โดย ทิม เบอร์เนอรส์-ลี ซึ่งทำงานบนระบบ NeXTSTEP โดยภายหลังเวิลด์ไวด์เว็บได้เปลี่ยนชื่อเป็น Nexus เพื่อป้องกันการสับสนกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เวิลด์ไวด์เว็บ

ที่มา Wikipedia, 2