Facebook Facebook Messenger Facebook เผยแพร่ข้อมูลผู้ใช้งาน Messenger

Facebook ชี้แจงกรณีให้พาร์ทเนอร์เข้าถึงแชทส่วนตัวผู้ใช้งาน

Home / IT News / Facebook ชี้แจงกรณีให้พาร์ทเนอร์เข้าถึงแชทส่วนตัวผู้ใช้งาน

จากที่ก่อนหน้านี้ที่สื่อต่างประเทศรายงานว่า Facebook ได้ให้สิทธิ์บริษัทพาร์ทเนอร์ในการเข้าไปอ่านแชทส่วนตัวของผู้ใช้งานไปแล้ว ล่าสุด Facebook ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง ของเหตุดังกล่าว

โดย Facebook ได้ชี้แจงว่าการเข้าถึงข้อมูลนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน Log in แอพพลิเคชั่นพาร์ทเนอร์ด้วย Facebook Login ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่กลุ่มพาร์ทเนอร์จะเข้าถึงข้อมูล Facebook ได้ พร้อมกับเปรียบเทียว่าการเข้าถึงแชทส่วนตัวนี้ ก็เหมือนกับการใช้ Alexa ผู้ช่วยอัจฉริยะของ Amazon อ่านอีเมล หรือ เหมือนกับการที่คุณ อ่านอีเมลบน แอพพลิเคชั่น Apple Mail นั่นเอง

อย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นเพียงการทดสอบเท่านั้น โดยการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นพาร์ทเนอร์กับเมสเซนเจอร์นั้น เพื่อตอบสนองคนที่ชอบแชร์เพลงจาก Spotify หรือแชร์ภาพยนตร์จาก Netflix ให้เพื่อนรับรู้ รวมถึงการแจ้งว่ามีข้อมูลใหม่จาก Dropbox หรือการรับแจ้งว่ามีเงินเข้าบนแอพพลิเคชั่น Royal Bank of Canada ซึ่งโครงการนี้ปิดไปได้ 3 ปีแล้ว

Facebook ได้แจงรายละเอียดถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงของกลุ่มพาร์ทเนอร์ว่า สิทธิ์ในการอ่าน เพื่อให้บริการของกลุ่มพาร์ทเนอร์ตอบโต้กลับได้ สิทธิ์ในการเขียน เพื่อให้กลุ่มพาร์เนอร์แชรืข้อมูลที่จำเป็นบนแชทของคุณ และสิทธิ์ในการลบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถลบข้อความจากพาร์ทเนอร์ได้

พร้อมกันนี้ Facebook ยืนยันว่า ไม่มีใครเข้ามาอ่านแชทส่วนตัวหรือเข้ามาเขียนแชทของคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องที่ New York Time รายงานนั้นถือเป็นเรื่องที่ผิด นอกจากนี้ Facebook ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า Facebook กับกลุ่มพาร์ทเนอร์ ได้เจรจากันอยู่แล้วว่ามีข้อมูลใดที่สามารถเข้าถึงได้ หรือเข้าถึงไม่ได้บ้าง

ที่มา Facebook