กสทช.

กสทช. มีมติให้ยกเลิกการให้บริการ 2G ในเดือนตุลาคม ปี 62

Home / IT News / กสทช. มีมติให้ยกเลิกการให้บริการ 2G ในเดือนตุลาคม ปี 62

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทาง กสทช. ได้มีมติเตรียมยุติการให้บริการเครือข่าย 2G ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ซึ่งเครือข่าย 2G ในปัจจุบันนี้ มีผู้ใช้อยู่ราว 5.2 ล้านเลขหมาย จากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดทุกเครือข่าย 126 ล้านเลขหมาย ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าบริการค่าโทร 2G แล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 97 สตางค์ต่อนาที สูงกว่าค่าบริการ 3G และ 4G ในปัจจุบัน และการบำรุงรักษาระบบ 2G ในปัจจุบันนั้นทำได้ยาก จึงมีมติเห็นชอบให้ทำการยุติการให้บริการ 2G อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยกเลิก 2G

ทั้งนี้ภายในสัปดาห์หน้าทาง กสทช. จะเชิญผู้ให้บริการเครือข่ายมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ รวมไปถึงแผนในการโอนย้ายเครือข่ายให้ลูกค้าเมื่อยุติการให้บริการเครือข่าย 2G เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบ