หมอผีแห่ง “ORIGAMI” กับ เรื่องเล่าของกระดาษ!! ORIGAMI Origami พับกระดาษ

Home / Gadget / หมอผีแห่ง “ORIGAMI” กับ เรื่องเล่าของกระดาษ!! ORIGAMI Origami พับกระดาษ

 

Tech Artistic – เราสามารถเสพย์สุข จากรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ รอบๆ ตัว พร้อมทั้งแบ่งปันความสร้า้งสรรค์จากสิ่งต่างๆ ผ่านการประดิดประดอยนั้น อันก่อมูลจากละอองนวัตรกรรม  หลังใส่ความสุขเข้าไปด้วยใจรัก ไม่ว่าเรื่องราวจะเล็กน้อย หรือ ใหญ่โต เพียงใด อณูภาคความสุขที่บรรจุเอาไว้ สามารถสัมผัสได้จากทุกองศาหัวใจ เช่นเดียวกับ “Anja Markiewicz” กับผลงานฟิกเกอร์ไมโครมหัศจรรย์จากกระดาษของเธอ และฉายา “หมอผีแห่ง Origami” (เจ้าแห่งนักพับกระดาษ) ที่แต่ละสิงห์สาราสัตว์ รับรองขนาดไม่ถึง 1 ซ.ม. !! OMG!! ORIGAMI

 

 

 

 

Source By Gizmodo