Comb Bike Rack หวีสไบร์ค???

Home / Gadget / Comb Bike Rack หวีสไบร์ค???

 


Tech Design –  วัตถุประสงค์ชัดเจนและการนำเสนอที่ตรงประเด็น คือ คุณสมบัติของการดีไซน์ที่ดี  “Comb Bike Rack” หวีสไบร์ค คือ อีกหนึ่งตัวอย่างจากการดีไซน์ ฉบับ DIY ที่สุดจะตรงประเด็น กับ ซุ้มล๊อคจักรยานรูปร่างหวียักษ์ ขนาด 400 ปอนด์  ที่ทำให้โลกรู้ว่า เทคโนโลยีชั้นสูงของการจัดเรียงเส้นผมให้เป็นระเบียบ อย่าง “หวี ไม่ได้มีหน้าที่ จัดเรียงแค่ผมอีกต่อไป แต่ยังประยุกษ์สู่ การจัดช่องไฟ ล๊อคจักรยานได้อย่างลงตัว Comb Bike Rack ปรากฎอยู่ในสวนสาธารณะ Highland Park ลอสแอนเจลิส จากผลงานการออกแบบโดยนัก DIY จากร้าน Knowhow ได้หวีอันแสนเรียบง่าย เพื่อจักรยานเรียงสลวยสวยเก๋!! – -? 

 

 

 

 

Source By Gizmodo